Afişlerimiz

Asgari ücrete, güvencesiz işe hayır!

Eğitim İlke-Sen; modern kölelik uygulaması kabul ettiği asgari ücret, ücretli/sözleşmeli öğretmenlik, taşeronluk, 4/C ve esnek/güvencesiz çalışma gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hak, adalet ve özgürlük temelinde mücadele eder.

Üyesi olsun ya da olmasın, sendikal mücadeleyi, adalet ve özgürlükten yana bütün toplumsal gruplarla ilkeli bir dayanışma olarak görür.

Kamuda ve özel sektörde çalışan herkesi aynı mücadelenin bileşeni kabul eder.

Herhangi bir ayrım ya da öncelemenin zulüm ve sömürü politikalarını güçlendireceğine inanır.

Bu doğrultuda sendikalaşmada kamu ve özel sektörde çalışan emekçilerin önüne çıkarılan farklı iş kollarında örgütlenme icbarını reddeder. Bütün toplumsal kesimlerin aynı sendikal örgütlenme içinde yer alabilmeleri için mücadele edeceğini kabul ve ilan eder.

Eğitim İlke-Sen Tüzüğü, Madde 3