DuyurularManşet

III. Olağan Genel Kurul İlanı

06.06.2019 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararımız gereği Eğitim İlke-Sen III. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Sendika organlarının seçimi çoğunluklu olarak 29.06.2019 tarihinde, 09.30-17.00 saatleri arasında Sendika Genel Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz olarak ikinci toplantının ve sendika organlarının seçiminin 30.06.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyeti’nin seçimi
3-Yönetimin İbrası
4-Sendika Organlarının Seçimi
5-Dilek ve Temenniler
6- Kapanış

Ahmet ÖRS
Eğitim İlke-Sen
Genel Başkanı