Sendikamız Haber

Ill. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’na katılıyoruz

15-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında ATAUM ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenecek  lll. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’nda, MYK üyemiz Beytullah Önce de bir bildiri sunacak

Neoliberal eğitim politikalarının eğitimde yol açtığı sorunların farklı başlıklar altında tartışılacağı konferansın birincisi ve ikincisi Atina’da düzenlenmişti.

Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı konuyla ilgilenen akademisyenleri, öğretmenleri ve aydınları bir araya getirip kamusal eğitimin karşısındaki engelleri aşmak için verimli bir zemin oluşturma gibi bir amaç da taşımaktadır.

Eğitim İlke-Sen MYK üyesi Beytullah Önce konferansta SAÜ öğretim üyesi Doç.Dr.Ahmet Eskicumalı ile birlikte hazırladığı bildiriyi sunacak.

Bildiri, “İlköğretim Okullarında Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” başlığını taşıyor.

Beytullah Önce’nin sunumu 17 Mayıs 2013, Cuma Günü 15.15-16.45 saatleri arasındaki panelde olacak. Oturum EBF 13 NOLU SINIF’ta gerçekleştirilecek. 

KONFERANS TAKVİMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ