AçıklamalarımızManşet

Kamu Çalışanlarının Hakkı Masada Kaldı

Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı Doğan Özlük, kamu çalışanlarıyla ve emeklilerini ilgilendiren toplu görüşmelerin kamu çalışanları açısından büyük bir kayıpla sonuçlandığını ifade etti. Özlük, konuyla ilgili açıklamasında apar topar imzalanan mutabakat metniyle sahici kazanımlar elde edilmediğini ifade ederek, görüşmelerin erken sonuçlandırılmasını eleştirdi.

Kamu çalışanları ve emeklilerini ilgilendiren toplu görüşmeler, kamu çalışanları açısından büyük bir kayıpla sonuçlanmıştır.

Gerek siyasi gerekse ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, ciddi bir direnç sergilenmesi halinde kamu çalışanlarının haklı talepleri daha iyi şekilde karşılanabilirdi, fakat apar topar imzalanan mutabakat metniyle sahici kazanımlar elde edilmedi.

Emeğimizin hakkının karşılığı taban aylığa seyyanen verilen 123 liralık zam, kamu çalışanlarının maaşının yoksulluk sınırı altında kaldığı gerçeğini değiştirmemiştir. Dahası, maaşlara oransal bir zam verilmemesiyle birçok ek ödemenin ve sosyal yardımın aynı kalacak olması, iki yıllık süre zarfında tüm iş kollarındaki kamu çalışanlarının ciddi bir ekonomik kayba uğraması demektir.

Enflasyon farkının eklenmeyeceği ve vergi diliminin aynı kalacağı göz önüne alınırsa ortadaki fiyaskonun sonuçları daha net görülebilir!

Toplu görüşmelerde sadece ekonomik değil sosyal haklar açısından da kamu çalışanları zararda bırakılmıştır!

Geçen yıl üzerinde anlaşmaya varılan birçok maddeyle ilgili çalışmaların devam edeceğinin tekrar edilmesi, aslında ortada yeni ve üzerinde durmaya değer ciddi kazanımlar olmadığını da ortaya koymaktadır.

4/C’li çalışanların güvencesiz ve kadrosuz bırakılmasından, Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların sorunlarına, fazla mesai konusundaki sıkıntılardan birçok iş kolunda çözülmeyi bekleyen diğer sorunlara kadar birçok konuda ciddi bir görüşme dahi yapılmadan toplu görüşmelerin oldu-bittiyle sonuçlanması, kamu çalışanlarının birçok hakkının masada kalmasıyla sonuçlanmıştır!

Sosyal adaletin sağlanmadığı, milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırında yaşanmasının gündem olmadığı, vergi adaletsizliklerinin tartışılmadığı, ideolojik baskı ve yasakların hüküm sürdüğü, devletin koca bir güvenlik aygıtına dönüştüren neoliberal politikaların sorgulanmadığı toplu görüşmeler, bu yıl da danışıklı dövüşten öteye gitmemiştir!

Kamusal yararı savunması gereken sendikal bir yapının, siyasal bir takım hesaplar uğruna kamu çalışanlarının emeğinin sömürülmesi anlamına gelecek bir sözleşmeyi imzalayabilmesi utanç vericidir.

Demek ki yetkili sendika olmak, etkili bir sendikacılık için yeterli değilmiş; bunu bir kez daha görmüş olduk!

Tüm kamu çalışanlarını, haklarımızı siyasal kariyer beklentileri uğruna heba edenlerden yana durmamaya;  emeğimizin hakkını savunmak için daha ilkeli bir mücadeleden yana saf tutmaya davet ediyoruz!”

Eğitim İlke-Sen

İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası