Duyurular

Kongre Duyurusu – I. Olağan Genel Kurulumuz

Eğitim İlke-Sen ilk kongresini gerçekleştiriyor. I. Olağan Genel Kurul Toplantımız 25 Mayıs 2013 günü (yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün 26 Mayıs 2013 günü)  Tokat’taki genel merkezimizde gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimiz davetlidir.  

DUYURU – I. Olağan Genel Kurul Toplantısı

19.04.2013 tarih ve 13 sayılı kararımız gereği 04.05.2013 tarihinde yapılması gereken I. Olağan Genel Kurul Toplantımız, Merkez İlçe Seçim Kurulunun 25.05.2013 tarihinde seçim için uygun olması nedeniyle Eğitim İlke-Sen I. Olağan Genel Kurul Toplantısının ve Sendika organlarının seçiminin çoğunluklu olarak 25.05.2013 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Sendika Genel Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz olarak ikinci toplantının ve sendika organlarının seçiminin 26.05.2013 tarihinde aynı yer ve aynı saatlerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti’nin seçimi

3-Yönetimin İbrası

4-Tüzük değişikliği

5-Sendika Organlarının Seçimi

6-Dilek ve Temenniler

7- Kapanış

 

Doğan ÖZLÜK

Eğitim İlke-Sen

Genel Başkanı