EylemlerimizManşet

NATO Üyeliğini ve İncirlik Üssünün Açılışını Yıldönümlerinde Protesto Ettik

2015_0215_nato-eylemi-1

İncirlik ABD üssünün açılışı ve Türkiye’nin NATO üyeliği, yıl dönümlerinde EĞİTİM İLKE-SEN, TOKAD ve ÖYB tarafından İstanbul’da, Eminönü Meydanında protesto edildi.

Eylemde konuşan Eğitim İlke-Sen MYK Üyesi Ahmet Örs, NATO üyeliğinin ve İncirlik’teki ABD üssünün varlığının zamanla kanıksandığını, bu işgal ve fitne güçlerine karşı meydanlarda olacaklarını ifade etti ve antiemperyalist çizgide yer alan herkesi ve her grubu bu emperyalist unsurlara karşı koymaya çağırdı.

Topluluk adına basın açıklamasını ise Rana Öztopaloğlu okudu. Öztopaloğlu açıklamasının başında “Dünyanın sayısız noktasında halkları köleleştirmek, ülkeleri yağmalamak için dönen emperyalist çark 60 yıl önce bugün hem Anadolu’ya hem de Ortadoğu’ya vaziyet etmek için İncirlik işgaline başladı.” dedi ve Ortadoğu’daki her türlü işgal, katliam ve darbe faaliyetlerinin içinde yer alan böyle bir üsse ev sahipliği yapan bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemeyeceğini savundu.

İşbirlikçi siyasetlerin Türkiye’nin Emperyalist blok içine çekilmesine geçit vererek gerçekleşen NATO üyeliğinin 63 sene önce, 18 Şubat 1952’de gerçekleştiğini; bu sûretle Türkiye’nin batı kapitalizminin jandarma örgütü içinde yer aldığını söyleyen Öztopaloğlu “Türkiye’nin, küresel kapitalizmin, emperyalizmin jandarması NATO’dan bir önce çıkması için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.

Açıklamasında İslami çevrelere de seslenen Öztopaloğlu, “Ortadoğu’nun her bir yanına özgürlük götürmede çok istekli olan söylemlerinizde kendi coğrafyanızın fiili işgaline karşı neden birkaç cümle yer bulamıyor?” diye sordu ve herkesin kendi ülkesini özgürleştirmekten aciz bir çaresizliği unutmuş gibi yaptığını belirtti.

Eylem boyunca “Türkiye NATO’dan Ayrılsın, NATO’dan Çıkılsın Emperyalist Üsler Kapatılsın, İncirlik Üssü Kapatılsın” gibi sloganlar atıldı, tekbir getirildi.

Haber: Ayşegül Dönmez

Eylemde okunan açıklamanın tam metni şu şekilde:

60 Yıldır ABD Üssü Olan İncirlik Kapatılsın!

63 Yıllık NATO İttifakından Çıkılsın!

Değerli arkadaşlar,

Bugün önemli bir yıl dönümünü yaşamaktayız.

60 sene önce bugün, 15 Şubat 1955’te Büyük Şeytan Amerika İncirlik’e konuşlandı.

Bütün dünyadaki katliam, sömürü ve yağmanın günümüzdeki baş faili ve örgütleyicisi Amerika’nın Anadolu topraklarına yerleşmesinin yıl dönümüdür bugün.

Dünyanın sayısız noktasında halkları köleleştirmek, ülkeleri yağmalamak için dönen emperyalist çark 60 yıl önce bugün hem Anadolu’ya hem de Ortadoğu’ya vaziyet etmek için İncirlik işgaline başladı.

Dostlar,

Şimdi hep birlikte son 60 yılın tarihine bakalım:

Türkiye’den tutun da Ortadoğu’nun diğer coğrafyalarına kadar Amerikan müdahalelerinin, sömürgeleştirmesinin olmadığı, fitne ve fesadının çıkmadığı herhangi bir yer var mı?

İncirlik’e konuşlanan bu şeytani güç, Ortadoğu’daki diğer üsleriyle birlikte her yıl, her gün yeni bir kumpasın, yeni bir fitnenin merkezi olmuştur.

Bu üsler Irak, Libya gibi işgallerde doğrudan yer almıştır.

Bu üsler Siyonist İsrail’e doğrudan destek vermiştir.

Bu üsler İslami direniş hareketlerini ve diğer antiemperyalist oluşumları doğrudan hedef almıştır.

Bu üsler Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde darbeler tertip etmiş, her tür siyasal müdahalede büyük rol oynamıştır.

Bu üsler küresel kapitalizmin bölge jandarmalığını yapan yeni tür bir polis gücü olmuştur.

2015_0215_nato-eylemi-2

Şimdi halkımıza soruyoruz:

Bunca fitnenin merkezi olan üslerin Anadolu topraklarında ne işi var?

Bütün dünyayı ateşe veren ve mazlumların baş belası olmayı ısrarla sürdüren Büyük Şeytan, nasıl oluyor da İncirlik beldemizde barınabiliyor?

Her gün bağımsızlık nutukları atan yöneticiler, resmi propagandalar bizim bu hakikati görmediğimizi mi sanıyorlar?

Kan gölüne döndürdükleri Ortadoğu coğrafyamızdan yükselen çığlık ve feryatların İncirlik’e değmediğini mi sanıyorlar?

Kardeşler,

Bizler 60 yıldır Anadolu’nun bağrına bir hançer gibi saplanan bu üssün bir an önce kapatılması çağrısıyla buradayız!

Ümmetin, halkların tescilli katili emperyalist zalim Amerika’ya karşı coğrafyamızı özgürleştirmek temel şiarımızdır. Bütün Müslümanların, bütün antiemperyalist çevrelerin aynı duyarlıkla ve yoğun olarak bu çağrıyı paylaşmaları, bu isyana katılmaları gerekmektedir!

Hem işgal ve sömürüden, bağımsızlık ve özgürlükten bahsedip hem de 60 yıldır süren doğrudan işgal gerçeğiyle yüzleşmemek kabul edilemez!

90 tane atom bombasının olduğu bir üsse ev sahipliği yapan bir ülkenin bağımsızlığından, onurundan, İslam kardeşliğinden bahsedilemez!

O halde yapılacak şey bellidir:

Büyük Şeytan Amerika bir an önce İncirlik’ten, Türkiye’deki bütün noktalardan def edilmelidir! 

Değerli halkımız,

Emperyalist ağlar hayatımızı, coğrafyamızı öylesine kuşatmış ki hangi kötücül gelişmeyi işleyeceğimizi şaşırabiliyoruz!

Ocak ayı emperyalist üs NATO Kürecik Radarının kuruluş yıl dönümü iken Şubat ayında emperyalist kuşatmayla ilgili iki yıl dönümü çıkıyor karşımıza.

İncirlik ABD üssünü az önce anlatmaya gayret gösterdik.

Diğer yıl dönümü Türkiye’nin NATO üyeliğinin yıl dönümüdür.

63 sene önce, 18 Şubat 1952’de Türkiye, batı kapitalizminin jandarması olan NATO’ya üye oldu.

İşbirlikçi siyasetler Türkiye’nin Emperyalist blok içine çekilmesine geçit verdi.

Türkiye tam 63 yıldır bu emperyalist jandarma gücünün içinde yer alıyor.

Soğuk savaş yıllarından bugüne emperyalist efendilerin koçbaşılığını yapıyor.

Küresel zalimlerin İslam dünyasına, Ortadoğu’ya vaziyet ettiği bir ileri karakol görevini ifa ediyor.

Arkadaşlar,

Küresel efendilerin yağma ve sömürü örgütü olan emperyalist şebeke NATO’nun ne olduğunu biz Afganistan’dan, Libya’dan, Irak ve Suriye’den çok iyi biliyoruz.

Bugün topraklarımız eli kanlı fesat örgütü NATO’nun üsleriyle dolu.

NATO kara karargâhı biliyorsunuz İzmir’de…

NATO Radar Üssü Malatya-Kürecik’te…

İrili ufaklı çok sayıda üs de yönünü İslam coğrafyasına, Ortadoğu’ya dönmüş durumda!

Bu durumda biz ya doğrudan Büyük Şeytan Amerika’nın ya da onun İngiltere, Fransa gibi müttefikleriyle önderlik yaptığı terör şebekesi NATO’nun saldırı üssüne dönmüş olmuyor muyuz, sorarız size?

Kendi ülkesini özgürleştirmekten aciz bir çaresizliği ancak unutmuş gibi yapıyoruz.

Bu emperyalist ittifaklara ve askeri üslere teslimiyetimizi hatırlamak istemiyoruz.

Bu durumda başta İslami çevrelere seslenmek gerekiyor:

Ortadoğu’nun her bir yanına özgürlük götürmede çok istekli olan söylemlerinizde kendi coğrafyanızın fiili işgaline karşı neden birkaç cümle yer bulamıyor?

Kıymetli halkımız,

Biz, yeryüzünde fitne çıkarıp halkları katleden, coğrafyaları yağmalayan katil şebekelerden ve onlarla iş tutanlardan uzağız.

Türkiye’nin, küresel kapitalizmin, emperyalizmin jandarması NATO’dan bir önce çıkması için elimizden geleni yapmalıyız.

İncirlik başta olmak üzere Büyük Şeytan Amerika’nın Anadolu’daki üslerini söküp atmak öncelikli sorumluluklarımız arasına girmelidir.

Âlemlerin Rabbi olan Allah bizim zalimlere karşı olmamızı, mazlumlardan yana saf tutmamızı istemektedir.

Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu hidayete erdirmez!

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası- egitimilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği- tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği- ozguryazarlarbirligi.org)

adına

Rana Öztopaloğlu