AçıklamalarımızManşet

2 Kasım’da İş Bırakıyoruz!

Aday öğretmenlikten atama sürecine kadar mülakat adı altında keyfiliği derinleştirip güvencesizliği kalıcı hale getirecek, emek ve tecrübeye açık saygısızlık olarak gördüğümüz sınava dayalı kariyer basamağı uygulamasıyla öğretmenler arasında ayrımlar oluşmasına sebebiyet verecek ve buna bağlı olarak maaş artışlarını sınava endeksleyip haysiyet cellatlığı yapacak, ek gösterge vaatlerini derecelerle sınırlayacak, iyileştirme kılıfı altında siyasal/bürokratik/ekonomik baskı mekanizmalarını kalıcı hale getirecek ÖMK’nın ve ona bağlı olarak uzman ve başöğretmenlik sınavlarının iptali için iş bırakma eylemine katılan diğer sendikalar ve adalet talep eden bütün eğitim çalışanlarıyla dayanışma içinde; hiçbir toplumsal kesimin ezilip sömürülmediği, hakikat ve adaletin egemen olduğu bir geleceği kurmak için uyarımızı duyurup yaygınlaştırmak amacıyla 2 Kasım 2022 günü için iş bırakma kararı alıyoruz.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU