EylemlerimizManşet

Emperyalizme ve NATO’ya hayır!

Eğitim İlke-Sen ve TOKAD, düzenledikleri bir eylemle NATO’ya ve emperyalizme karşı mücadele çağrısında bulundu; NATO üslerinin kapatılmasını, Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasını istedi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim İlke-Sen Başkanı Doğan Özlük, Ortadoğu’nun ve Müslüman halkların geleceğini kuşatan NATO’nun Anadolu’da her geçen gün üsleriyle işgali derinleştirdiğini, kendilerinin bu kuşatmaya karşı direneceklerini söyleyerek küresel 28 Şubatlara karşı geri çekilmeyecekleri mesajını verdi.

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni:

Emperyalizme ve NATO’ya karşı Meydanlardayız!

ABD Üslerine, Patriotlara, NATO Füze Kalkanlarına Hayır!

NATO’ya, emperyalizme karşı durmak için burada toplanan kıymetli dostlar!

Küresel kapitalizmin jandarması NATO, Anadolu’nun her bir yanını her geçen gün daha da muhasara ediyor!

ABD be Batı emperyalizmi NATO üs ve karargâhlarıyla coğrafyamızı, insanımızı; Ortadoğu halklarının ve İslam ümmetinin geleceğini kuşatıyor!

İslam halklarının geleceği, direniş ve varoluş umudu çalınmak; yeni bir dünyanın kuruluşunun önüne geçilmek isteniyor!

Onur, haysiyet ve şeref sahibi insanların bu zulüm ve sömürge operasyonlarına karşı ülkenin dört bir yanından yükselttiği seslere, tepkilere, karşı koyuşlara sesimizi katmak için yine meydanlardayız!

Arkadaşlar,

Türkiye, 1952’den beri NATO üyesidir. NATO’nun nasıl bir örgüt olduğu açıktır. NATO, batı kapitalizminin jandarması olan terörist bir örgüttür.

NATO, küresel emperyalizmin vurucu şebekesidir, operasyon örgütüdür! Sıkışan küresel sermayeye kanallar açmak için vardır! İslam ümmetinin yeni bir dünya kurmasına karşı durmak için vardır!

NATO’yu bilmeyenler için sıralayalım:

Başlarına her gün tonlarca NATO bombası düşerek can veren Afganistanlı kardeşlerimiz NATO’nun ne olduğunu çok iyi biliyorlar!

Petrolleri ellerinden alınmak için NATO bombardımanlarıyla katledilen binlerce Libyalı NATO’nun ne olduğunu çok iyi biliyor!

NATO’nun öncü ülkeleri tarafından işgal edilerek yağmalanan; 1,5 milyon insanı katledilen, milyonlarca insanı ülkelerini terk eden, sayısız insanı işkence gören ve tecavüze uğrayan Irak halkı NATO’yu çok iyi biliyor!

28 Şubatın terbiyesinden çıkıp bugün NATO’yu neredeyse hayır hasenat örgütü olarak gören kanaat önderlerinin aksine biz de NATO’nun ne olduğunu çok iyi biliyoruz!

Arkadaşlar,

Bugün yerel 28 Şubatlarda terbiye edilenler aracılığıyla Ümmete küresel bir 28 Şubat yaşatılmak isteniyor. Yüz yılı aşkındır işgal ve katliamlara karşı vâr olma savaşı veren Ortadoğu halkları yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyadır.

Batılılarca bahar adı verilen süreç, yeni bir terbiye operasyonudur. Rızaya dayalı terbiyenin işe yaramadığı yerlerde şiddet devreye giriyor. Bugün Suriye halkı fillerin tepiştiği arenada ezilen çimenleri oynuyor. Şehirler yok edilirken on binlerce insan katlediliyor, yüz binlerce insan yurtlarından uzaklara kaçıyor! Türkiye hükümeti bu acının çoğalmasında batılılarla, Suud-Katar hattıyla beraber çalışıyor.

Arkadaşlar,

Yerel diktatörlükler çağından ılımlı politikaların vesayetinde kapitalizme eklemlenme dönemine geçilmiştir. Bu dönem, ihanetlerin ve işbirlikçi politikaların dönemidir. Ortadoğu’yu pazar haline getirmek isteyen emperyalist güçler kendilerine karşı duranları tasfiye etmekte kararlıdır.

Türkiye, batılı kapitalist blokla başlangıcından bugüne sürdürdüğü ittifakını her geçen gün daha da derinleştiriyor. AKP iktidarının NATO üs ve patriotlarıyla her geçen gün daha da perçinlediği bu ittifakın temel hedefi İslam halklarının geleceğidir, ayağa kalkma potansiyelidir.

Dostlar,

Ortadoğu halklarını, içine çekecekleri savaş ve yıkım süreçleriyle itaate ve sömürge olmaya zorlayan politikalara şiddetle karşı çıkacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz!

Küresel sermayenin jandarması NATO’ya, onun taşeronluğunu üstlenenlere karşı meydanlarda, direniş alanlarında olacağız!

Malatya Kürecik’teki NATO radarını söküp atmak, Patriotları geldikleri yere göndermek, İncirlik’teki ABD üssünü kapatmak, İzmir’deki NATO kara karargâhını def etmek boynumuza borç olsun!

İslam dünyasını fitne ateşine sürükleyen küresel efendilerle, onların işbirliğini yapanlarla burada ve ahirette muhakkak İslam ümmeti hesaplaşacaktır! Şüphesiz Allah’ın azabı daha şiddetlidir.

Küresel güçlerin arzuları doğrultusunda “terörizmin finansmanının engellenmesi hakkında kanun” diye meclisten yasa geçirerek ümmetin dayanışma ağlarını parçalamak isteyenlere karşı direnişten yana tavrımız sürecektir.

Emperyalistler, NATO ve işbirlikçileri şunu bilsinler ki halklar yenilmez; kapitalizmin pazarı haline getirmeye çalıştıkları İslam ümmetinin adil bir dünya umudu asla yok olmaz!

Vahyin ışıltısıyla küresel intifada çağrısını her yerde yükselteceğiz!

İslam ümmetiyle ve bütün ezilen halklarla dayanışmaya devam edecek, sadece kendine değil herkese Müslüman olacağız!

1 Mart tezkeresini reddeden iradeyi örgütleyen bizler emperyalizmi, NATO’yu mağlup etme iradesini de Allah’ın izniyle örgütleyeceğiz!

Kahrolsun katil NATO!

Kahrolsun emperyalistler!

Yaşasın İslami direnişimiz!

TOKAD ve EĞİTİM İLKE-SEN adına

Doğan ÖZLÜK

Eğitim İlke-Sen Başkanı