Kamu Haber

2014 yılı bütçesi hazır!

İnceleme olanağı bulduğumuz metnin tam adı, “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı.”

Bu metnin bakanlıklar başta olmak üzere, birçok devlet kurumunun (merkezi ve yerel) bütçe cetvellerini içermediğini, özetle sınırlılığımızı baştan belirtelim.

Söz konusu ek’lere ulaşıldığında kuşkusuz daha ayrıntılı bulgulara ulaşmak mümkün. Bununla birlikte, konuyla ilgili çalışanlar bu kapsamdaki metin üzerinden de hükümetin nasıl bir ekonomik yıl planladığını ortaya koymanın mümkün olduğunu bilirler. Biz de şimdilik bu kadarıyla yetineceğiz.

Hükümet tarafından TBMM Başkanlığı’na gönderilen Tasarı’nın başlangıç bölümünde yer alan hem genel hem de madde gerekçeleri bölümünde 2013 yerine 2014 yazılmış olması dışında hiçbir farklılık yok.

Tasarıda, genel bütçe toplamında önceki yıla göre %8,1’lik bir artış hedeflenmiş.

Tasarıya göre, toplanması hedeflenen vergiler üzerinden genel bütçe gelirinin yalnızca %28’inin gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerden karşılanması programlanmış. Özetle, dolaylı vergiler vergi gelirinin %70’inden fazlasını oluşturuyor.

Tasarıda bir başka saptamamızı sosyal devletin kayboluşu olarak paylaşabiliriz.

Herkes biliyor ki bu durum yeni değil. Ancak geldiği düzey çarpıcı.

Merkezi ve yerel devlet (kamu) harcamalarında bir deprem yaşayacağız. Önceki yılın artış yüzdelerine göre, kamunun yatırım harcamalarında %94,1’lik, kamu tüketim harcamalarında da %25,6’lık bir azalma-“tasarruf” söz konusu.

Kısaca devletin 2014 yılında taş üzerine taş koymaya, gereksinimi olanlar adına bir şeyler satın almaya niyeti yok. Bu durum, eğer sessiz kalırsak, 2014’ün açık ve net olarak emekçiler, köylüler, esnaf ve yoksullar için daha da zor geçeceğinin habercisi. eslenmeden barınmaya, sağlıktan ulaşıma, elektrikten doğal gaza ve suya zam ve cepten harcamaların artışı anlamına geliyor.

 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin bütçe içindeki payı %11,61 olup, 2013 yılı payına göre %8,5 artırılmıştır.

Paylaşmadan geçmeyelim. Gelecek yıl meydanlara çıkacak olanlar hazırlıklı olsun. Devlet şiddeti artacak gibi görünüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçeden aldığı paydaki artış sağlıktan bile fazla, %3,6.

Onur Hamzaoğlu

Kaynak: Evrensel