EylemlerimizManşet

İSRAİL’LE ANLAŞMA ÜMMETE İHANETTİR, REDDEDİYORUZ!

Türkiye ile İsrail arasında varılan anlaşma Eğitim İlke-Sen, TOKAD, İnanç İlke-sen, Özgür Yazarlar Birliği ve Sağlık İlke-Sen tarafından düzenlenen bir eylemle İstanbul – Eminönü’nde protesto edildi.

Eylemin başlangıcında BDS Türkiye’den Selim Sezer süreci özetleyen bir konuşma yaptı

Topluluk adına basın açıklamasını ise Eğitim İlke-sen Genel Başkanı Ahmet Örs okudu. Ahmet Örs konuşmasında Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmanın ümmete ihanet olduğu vurgusunda bulundu ve “Buradan peşin olarak herkese, dost ve düşman bütün taraflara ilan ediyoruz ki Müslümanlar olarak biz bu anlaşmayı açık bir şekilde REDDEDİYORUZ!” dedi.

Asıl önemli olan şeyin, müslüman halkımızı ve önemli bir çoğunluktaki İslami çevreleri dindar gelenekten geldiği için hak ve hakikatten yana ürettiği yanılsamayla peşine takan AKP iktidarının ürettiği yozlaşma ve çürüme atmosferinin ulaştığı boyut olduğunu savunan Ahmet Örs konuşmasına, “Bu yozlaşma ve çürüme tevhidi hassasiyetleri yok etmiş, anti-siyonist ve antiemperyalist İslami damarı kurutma aşamasına getirmiştir. İsrail’le yapılan anlaşmanın en büyük sonucu budur! Bu sonuç bizim için asıl ve gerçek bir tehlikedir.” ifadeleriyle devam etti.

Konuşmasının sonunda İsrail’in Müslümanlar için müzakere edilmesi gereken bir muhatap değil, bir an önce Filistin’den sökülüp atılması gereken bir ur olduğunun altını çizen Örs, bunun böyle bilinmesi gerektiğini söylerken sözlerini şöyle tamamladı: “Bu vesileyle Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmaları bütün gerekçe ve boyutlarıyla reddettiğimizi, bu işbirlikçiliği ümmete yapılmış bir ihanet olarak gördüğümüzü bir kez daha ilan ediyoruz.”

Eylem için konjonktürün tesiriyle olduğu düşünülen yoğun güvenlik önlemi göze çarptı.

Haber: Mustafa Özeke

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

İSRAİL’LE ANLAŞMA ÜMMETE İHANETTİR, REDDEDİYORUZ!

Kıymetli Müslümanlar,

Önce kapalı kapılar ardında sürdürülen, daha sonra özellikle İslami çevrelerin genelindeki sessizlikten güç alarak alenî bir şekilde herkesin gözü önünde yürütülen görüşmelerden sonra Türkiye ile İsrail arasında bir mutabakata varıldığını her iki tarafın yöneticilerinden öğrenmiş bulunuyoruz.

Katil ve gâsıp Siyonist İsrail rejimiyle Türkiye’yi yöneten AKP iktidarı göreceli olarak altı yıldır bozuk bir şekilde seyreden ilişkileri onarmışlar ve bundan sonrası için askeri, hukuki, ekonomik alanlarda derin bir işbirliği için anlaşmışlardır.

Malumunuz olduğu üzere Mavi Marmara katliamı bundan önceki sürecin temel belirleyeni olduğu için Gazze ablukası ile birlikte müzakerelerin başat konusu olmuştur. Varılan mutabakata göre Mavi Marmara şehitleri için bir rakam biçme hadsizliği gösterilmiş; abluka, bırakın kaldırılmayı Türkiye tarafından meşru kabul edilmiş, bundan böyle Gazze’ye gidecek yardımlar Aşdod limanı üzerinden giriş yapma şartına bağlanarak doğrudan İsrail kontrolüne devredilmiştir.

Değerli dostlar,

Buradan peşin olarak herkese, dost ve düşman bütün taraflara ilan ediyoruz ki Müslümanlar olarak biz bu anlaşmayı açık bir şekilde REDDEDİYORUZ!

Bu ihanet ve teslimiyet anlaşmanın hiçbir şekilde İslam ümmeti tarafından, Filistin direnişi tarafından, Mavi Marmara şehitleri tarafından, Gazze ve Kudüs tarafından, şanlı intifadayı minik omuzları üzerinde yükselten direniş çocukları tarafından kabul edilmesi mümkün değildir!

Bu anlaşma Siyonizm’e ve emperyalizme karşı verilen onca yıllık mücadele tarihi içerisinde en utanç verici aşamalardan birini ayrıca ihanet ve işbirliğinin tavan yaptığı bir ânı ifade etmektedir!

Kardeşler,

Bizim için İsrail’le yürütülen müzakere maddelerinin ve bu maddelerle ilgili kayıp ya da kazanımların herhangi bir önemi yoktur. Bizim için asıl önemli olan şey, müslüman halkımızı ve önemli bir çoğunluktaki İslami çevreleri dindar gelenekten geldiği için hak ve hakikatten yana ürettiği yanılsamayla peşine takan AKP iktidarının ürettiği yozlaşma ve çürüme atmosferinin ulaştığı boyuttur.

Bu yozlaşma ve çürüme tevhidi hassasiyetleri yok etmiş, anti-siyonist ve antiemperyalist İslami damarı kurutma aşamasına getirmiştir. İsrail’le yapılan anlaşmanın en büyük sonucu budur! Bu sonuç bizim için asıl ve gerçek bir tehlikedir.

Ey izzeti Rableri katında arayan dostlar,

İsrail’in Akdeniz’de çıkardığı doğalgazı Avrupa’ya transfer ederek para kazanma hayalleri kuran, Kürt meselesinde her geçen gün yeni çıkmazlar üreten, başta Suriye olmak üzere yaptığı hatalar ve üstlendiği işbirlikçi politikalarla kaos ve karmaşanın içine yuvarlanarak kendini bir kez daha Siyonist-emperyalist çetelerin kollarında bulunan AKP iktidarının biriktirdiği hesap derinleşmektedir.

Miting meydanlarında hamasetin zirvesine çıkıp da sonra İsrail’e dostluk ve muhtaçlık bağlarıyla yakınlık içinde olduklarını ilan edenlerin ümmetin kanayan yaralarına merhem olmayacakları artık bir kez daha görülmüş olmalıdır. İslami çevreler behemehâl bu hakikatle yüzleşmeli, halkımız bu hoyratlık ve umarsızlığın hesabını kat’î surette sormalıdır.

Ey Kudüs’ün, Gazze’nin ve bütün ümmetin özgürlüğünü savunan şerefli insanlar,

Hamas, İslami Cihad gibi Filistin direniş hareketleri zulme ve kuşatmalara karşı nasıl direnileceğinin, mücadelenin nasıl ileri taşınabileceğinin onlarca yıldır kitabını yazmıştır!

Birilerinin üç beş kuruşluk kısa vadeli menfaatleri için Siyonistlere teslim oluşu onlara herhangi bir zarar vermez! Onları Rabbimiz görünmeyen yerlerden destekler ve onlar muhakkak galip geleceklerdir ancak küçük ve zavallı hesaplar içerisinde olanlar asla felâh bulamayacaklardır!

Değerli kardeşler, İntifadanın yoldaşları

Bizim için İsrail müzakere edilmesi gereken bir muhatap değildir! Bir an önce Filistin’den sökülüp atılması gereken bir urdur! Bu böyle bilinmeli ve bu hususta söz söyleyip icraatta bulunanlar her daim bu gerçeği göz önünde bulundurmalıdır!

Bu vesileyle Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmaları bütün gerekçe ve boyutlarıyla reddettiğimizi, bu işbirlikçiliği ümmete yapılmış bir ihanet olarak gördüğümüzü bir kez daha ilan ediyoruz.

İnşallah Ramazan ayının son cumasında Kudüs Günü münasebetiyle yine meydanları dolduracak ve bu ihanet anlaşmasına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz! Bütün halkımızı bu sese ortak olmaya davet ediyoruz.

İsrail’le anlaşma ümmete ihanettir!

İsrail’in dostu olmayacağız!

İsrail’in dostu dostumuz değil!

Yaşasın Filistin direnişi, yaşasın ümmetin dayanışması!

EĞİTİM İLKE-SEN İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası www.egitimilkesen.org

TOKAD Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği www.tokad.org

ÖZGÜR YAZARLAR BİRLİĞİ www.ozguryazarlarbirligi.org

SAĞLIK İLKE-SEN İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası www.saglikilkesen.org

İNANÇ İLKE-SEN İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası www.inancilkesen.org