DuyurularManşetSendikamız

IV. Olağan Genel Kurul İlanı

11.05.2022 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu kararımız gereği Eğitim İlke-Sen IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Sendika organlarının seçimi çoğunluklu olarak 28.05.2022 tarihinde, 10.00-17.00 saatleri arasında Sendika Genel Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz olarak ikinci toplantının ve sendika organlarının seçiminin 29.05.2022 tarihinde aynı yer ve saatlerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Heyetinin seçimi
  3. Yönetimin ibrası
  4. Tüzük tadilatı
  5. Sendika organlarının seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

Ahmet ÖRS
Eğitim İlke-Sen
Genel Başkanı