AçıklamalarımızManşet

Kamu Çalışan Zammı Hakikate ve İnsan Haysiyetine Açık Saldırıdır, Reddediyoruz!

TÜİK’in sahte enflasyon rakamları esas alınarak hesaplanan kamu çalışan zammı ülke gerçeklerine, vicdan ve adalet terazisine aykırı; emeğe, hakikate ve insan haysiyetine açık saldırıdır. Reddediyoruz!

Yağmacı, vahşi piyasa koşullarının önüne atılarak açlık ve yoksulluğa terk edilen bütün emekçi sınıflar gibi kamu çalışanları da aynı sömürü mekanizmasına bir kez daha yem olarak sunulmak istenmiştir.

Bu sefalet, kölelik ve sömürü oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emek sömürüsüne alkış tutan işbirlikçi sendika programında “müjde” olarak açıklaması da yaşadığımız vahamet ve garabetin zirvesi olarak zihin ve vicdanlara kazınmıştır.

Ülkeyi “Çin modeli” tanımlamasıyla ucuz emek cenneti yaparak geniş kitleleri baskılamak amacındaki AKP iktidarının bütün paydaş ve ortaklarıyla açlık ve yoksulluk düzenini kalıcılaştırma niyetine teslim olmayacak, halkımızın topyekûn köleleştirilme gayretlerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

“Hakça Bölüşüm, Adil Paylaşım” ilkesi tutunup önerdiğimiz daldır. Şunu herkes bilmelidir ki emekçiler köle olmayacak, haysiyet sancaklarını yere düşürmeyecektir.

EĞİTİM İLKE-SEN & SAĞLIK İLKE-SEN