AçıklamalarımızManşet

Rehber Öğretmenlere Nöbet Uygulaması Derhal İptal Edilmelidir!

2017 Kasımında yayımlanan Rehberlik Yönetmeliği, rehberlik öğretmenlerinden “psikolojik danışma” tanımını kaldırmış ve rehber öğretmenlere sınav görevi, belletici ve nöbet gibi görevler yüklemişti.

Türlü eleştiri ve itirazlara rağmen kabul edilen yönetmelik belirsizliklerle doluydu. “Rehberlik Öğretmeni” diye ihdas edilen yeni konum, “psikolojik danışma” gibi temel bir ihtiyacı karşılayacak bir tanıma sahip olmamakta ve onca yük arasında rehberlik öğretmenlerine bir de nöbet, sınav ve belleticilik görevleri tevdi etmektedir. Ayrıca “Psikolojik Danışmanlık” ibaresinin kaldırılması ile rehberlik öğretmenliği ihtiyacının farklı alanlardan giderilebilmesinin önünü açmaktadır.

Yüzlerce öğrencinin okul ve aile problemleriyle ilgilenmesi gereken; Rehberlik Araştırma Merkezlerinden, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen taleplere yetişmeye çalışan, sayısız anket ve forma emek veren rehberlik öğretmenlerinin bir de sınav, belletmenlik ve özellikle de nöbet yükümlülüğüne tabi kılınması kabul edilemez.

Rehberlik öğretmenleri için sıraladığımız bu yanlışlardan dönülmeli, özellikle nöbet görevi ile ilgili uygulama derhal durdurulmalıdır.

                                                                                                                          EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU