AçıklamalarımızManşet

Virüs Salgınına Karşı Değerlendirme Ve Önerilerimiz

Küresel virüs salgını karşısında ülkemizde alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı hakkında ciddi endişelerimiz var.

Çin’den İtalya’ya, İran’dan Fransa’ya, Özbekistan’dan Kongo’ya, ABD’den Suudi Arabistan’a kadar her tarafa yayılan salgının yarattığı tahribattan âcilen dersler çıkarılmalı, herhangi bir ihmale geçit verilmemelidir.

Üç aydır dünyayı etkileyen salgın karşısında Sağlık Bakanlığının hangi tedbirleri aldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kriz merkezlerinin il ve ilçe düzeyinde çok sayıda olması gerekirken bunun yapılıp yapılmadığı değerlendirilmeli, derhâl bu yönde adım atılmalıdır. Meslek örgütleri ile Bakanlık işbirliği yapmalı, politik kaygıların ötesine geçmeli, şeffaflığı tesis ederek bir güven ortamı yaratmalıdır.

Sağlık Bakanlığının aile hekimlerinden başlamak üzere personele hangi eğitimi verdiği, aile sağlığı merkezlerinin rolü hakkında halkımız bilgilendirilmelidir. En küçük yerleşim birimindeki hastanelerin salgına karşı hazırlığının ne durumda olduğu hakkında o yöre halkına açıklama yapılmalıdır.

Başta metropoller olmak üzere test yapılabilecek merkezlerin sayısı artırılmalıdır. Dolayısıyla çok daha fazla insana test yapılması hastalığın önlenmesi açısından önem arz etmektedir. En azından kriz boyunca katkı ve muayene ücreti alınmamalı, bu uygulama ücretsiz sağlık hizmeti için bir başlangıç olmalıdır.

Okulların tatil edilmesi hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçilmesi bakımından önemli bir tedbir olmuştur ancak hastalığın aylardır dünyayı etkilediği bir dönemde öğrenci ve öğretmenlere dönük yaygın bir bilgilendirme yapılmamıştır. Bu, MEB’in açık ihmalidir. Bu salgın, hijyen imkânlarından yoksun eğitim ortamları gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlamıştır. Bu husus öncelikli olarak işaretlenmelidir.

Özellikle üniversitelerin tatil edilmesiyle birlikte kitlesel hâlde ailelerinin yanına dönecek öğrencilerin oluşturacağı hareketlilik için önlem alınmalı, tatil süreci plânlı bir şekilde yönetilmeliydi. Öğrencilerin kontrolsüz bir şekilde başka şehirlere gönderilmesi virüsün farklı noktalara taşınma ihtimalini yükseltmiştir. Öğrencilerin yurtlarda beslenme ve hijyen imkânlarının tedarik edilmesiyle kontrol altında tutulmaları çok daha iyi olabilirdi.

Halkın kalabalık ortamlardan uzak tutulması için profesyonel futbol liglerindeki müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasından tümden iptal aşamasına geçilmelidir. Kafelerde kalabalıklar halinde bu müsabakaların seyredilmesi nedeniyle beklenen yarar sağlanamayacaktır. AVM, kafe ve internet kafe gibi mekânlar âcilen kapatılmalıdır. Cuma namazları için benzer tedbir zorunludur. İtalya’da hastalığın önü alınamaz ilerleyişi Türkiye’de de radikal tedbirleri zorunlu kılmaktadır.

Çok sayıda işçinin bir arada çalıştığı, sağlık malzemesi ve gıda gibi âcil ihtiyaç üretmeyen fabrika ve atölyeler tatil edilmelidir. Zaten düşük ücretlerle sağlıksız koşullar altında çalışan emekçilerin bir de salgın tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Yaşanacak üretim kaybı ve ekonomik zarar insan sağlığından önemli değildir. İşçilere aylıksız izin verilmesi kabul edilemez. Salgın karşısında yeterli ve sağlıklı beslenme ihtiyacı varken böyle bir uygulama ahlâksızlıktır, yasaklanmalıdır. Sermaye sahipleri birikimlerini işçilerle paylaşmalı, bundan sonrası için “hakça üretim ve bölüşümle adil paylaşım” ilkesini hayata geçirmenin önemine vâkıf olmalı, uygulama için ilk adımı bu vesile ile atmalıdır.

Temel sağlık, hijyen ve gıda ürünlerindeki fiyat hareketlilikleri takip edilip karaborsacılığa fırsat verilmemelidir. Bu ürünlerin dağıtımı kontrol edilmeli, herhangi bir bölgenin mahrûmiyeti engellenmelidir.

Sınırlarda, otogarlarda bekleşen, her türlü hijyen ve beslenme imkânından mahrum mülteciler için derhâl barınma merkezleri oluşturulmalı; mevcut problemlerin yanında bir de salgın tehdidiyle baş başa kalan bu çaresiz kardeşlerimiz için bir koruma kalkanı ihdâs edilmelidir.

Özellikle salgınla mücadelede üzerlerine büyük yük düşen sağlık çalışanlarının hem kendilerinin, hem de ailelerinin sağlıkları özenle korunmalıdır.

SAĞLIK İLKE-SEN & EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULLARI