AçıklamalarımızManşet

Kamu Çalışanlarının 2020 Maaşları Sahte Enflasyon Oranlarının Sefalet Rakamlarıyla Başlıyor!

Kamu çalışanları yeni bir yıla daha göstermelik toplu iş sözleşmelerinde belirlenip ilan edilen sefalet ücretleri ile girdi.

15 Ocak itibariyle kamu çalışanları %4’lük maaş artışına ek olarak %1.49’luk enflasyon farkı alacaklar.

TÜİK adı verilen ve birtakım rakamları türlü hinlik ve hilelerle halkı uyutmak ve gerçeği onlardan saklamak için değişik kılıflara sokarak açıklayan kuruma göre ekonomi yolunda, hayat pahalılığı diye bir şey yok, sadece %11.84’lük bir enflasyon var. Eh, ona da bir şey denmez artık!

Elektrik ve doğalgazdan başlayarak gıdadan giyime %50’ye varan ortalamalarda artışların yaşandığı bir yıldan kesip biçerek %11.84’lük bir oran çıkarmak her babayiğidin harcı olmasa gerek!

Neoliberal saldırganlığın, yağma ve rant düzeninin bütün çalışanlar üzerinde yürüttüğü amansız köleleştirme operasyonunun hız kesmeyeceği, her geçen yılın bir öncekini aratacağı artık herkesin kabul ettiği bir hakikat olmuştur. 2019’u zor güç tamamlayan emekçi kitleler için 2020’nin çok daha zor geçeceğini söylemek bile abesle iştigaldir!

Yoksulluk sınırının 7 bin lirayı çoktan aştığı herkesin malumudur. Ortalama memur maaşının yoksulluk sınırının ancak yarısı düzeyinde seyrettiği düşünülünce insanca bir hayatın sürdürülebilme imkânını halkımızın takdirine bırakıyoruz.

Sahte enflasyon oranlarıyla kamu çalışanlarını, bütün emekçi kitleleri açlık ve sefalete mahkûm eden politikalara karşı çıkmak; sürekli bir biçimde üye sayısının çokluğu ile övünüp bu sefalet tablosunda açık payı bulunan, dayatmalara karşı hiçbir toplumsal muhalefete öncülük etmeyen yetkili ama etkisiz sendikayı mahkûm etmek temel sorumluluğumuz olmalıdır!

Hakça üretim ve bölüşümle âdil paylaşımı şiar edinen bir düzen kurulmalıdır!

Kamu çalışanlarından diğer emekçi kitlelere kadar bütün sosyal kesimlerin ücretleri açlık ve sefalet koşullarının üzerinde, insan onur ve haysiyetini zedelemeyecek seviyelerde gerçekleşmelidir!

Sahte rakamlarla gerçekleri manipüle eden TÜİK gibi kurumlar ve sorumlu siyasetçiler halktan özür dilemelidir!

Emek ve alın terine sahip çıkan herkes zulüm ve sömürüye karşı tevhid ve adalet saflarında yerini almalıdır!

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU