AçıklamalarımızManşet

Adaletin Olmadığı Yerde Güven Olmaz!

Daha önce KHK ile işinden atılıp hiçbir suçu olmadığı için mahkemelerde beraat eden memurlarla çalışmak istemediğini belirterek onları işe geri almayacağını söyleyen hükümet, bu sefer de yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması gerekçesiyle altı aydan uzun bir süredir işlerine başlamalarına müsaade etmemektedir. Anayasa Mahkemesinin bu uygulamayı iptal eden kararına rağmen ısrarcı tutumunu sürdüren iktidar, meclise sevk ettiği yasayla bu ihlâli bütün kamu için yasal hâle getirmek istemektedir.

KHK rejiminin yarattığı mağduriyetler hâlâ en trajik şekilde sürerken, toplumun hukuk ve adalete olan güveninin yok olduğu böyle bir süreçte bu tür uygulamalara yenilerinin eklenmesi kabul edilemez!

İlk defa atanacak kamu çalışanlarına daha işe başlamadan yakınlarının katıldığı herhangi bir sosyal etkinlik, toplumsal bir faaliyet gerekçe gösterilerek şüpheli gözüyle bakmak devletin her zaman olduğu gibi halka güvenmeme geleneğini sürdürdüğünü göstermekte, toplumun elini ayağını bağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde işe başlamalara engel olmak, ailelerini geçindirecek gelirlerini ertelemek veya hiç vermemek toplumsal problemlerin daha da derinleşmesine sebep olacaktır.

İktidarın mahkeme kararlarına rağmen bu tür mesnetsiz güvenlikçi politikalarla kamuya başvuranların geleceğini belirsizleştirmesi adalet duygusunun bittiğinin işaretidir, itaat ve köleliği dayatmaktır.

Güvenlik dayatması olur olmadık yerlerde insanların karşısına çıkartıldıkça özgürlük, adalet ve hukuk geri planda kalacak, bütün bir toplumu kötürümleştirecek, ifade hürriyetinden tutun bütün diğer toplumsal sorumluluklara uzanan bir endişe hâli egemen olacaktır.

Tekrar ediyoruz: İşe başlatmama politikasından bir an önce vaz geçilmelidir! Hukuksuzluğun yasal kılıfa bürünmesinde ısrar ve inat ancak zulüm doğurur!

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU