AçıklamalarımızManşet

Yeni Bir Öğretim Yılı Daha Temel Problemlerin Gölgesinde Başlıyor

Bir eğitim öğretim yılı daha yine zihniyet ve sistem kaynaklı problemlerle başlıyor.

Türkiye’de gittikçe derinleşen kapitalist eğitim anlayışı hakikati arayan, onun peşinden giden talebe istemiyor; sermayeye kul-köle olacak, düşünüp sorgulamayacak canlılar istiyor.

Bu kapitalist içerik kendini resmî ideolojinin söylemleri ile vahiyle arası oldukça açık din anlayışının harmanladığı bir karışımla motive ediyor. Toplamda hakikate dair bir vurgu oluşmazken yozlaşma ve çürüme derinleşiyor.

Bir yandan meselenin özüne ilişkin hikmet ve hakikatten kopuk oldukça vahim bir tablo orta yerde duruyorken bir yandan kronikleşen sorunlar 15 Temmuz süreciyle birlikte zirveye çıkmış bulunuyor. On binlerce öğretmenin sorgusuz sualsiz açığa alınıp ihraç edilmeleriyle içine düşülen kaosun boyutları ders zillerinin çalmasıyla kendini daha da çarpıcı bir şekilde gösterecektir.

Tevhid-i Tedrisat dayatması eğitim ve öğretim alanındaki özgürleşme taleplerini hala sıkboğaz etmeye devam ediyor. Ana dilde eğitim gündeme bile gelmezken bir faşizm biçimi olarak var olan zorunlu eğitim, çocuklarımızı zihinsel ve fiziksel manada teslim alma iradesinin ne kadar kararlı olduğu hususunda bize yeterli bir fikir veriyor.

Ülkedeki İslami çevrelerin bu kökensel meselelere artık yeterince kafa yorduğunu görmek neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Yaşanan düşünsel-imanî savrulmanın artık olması gerekenlerin en temel alanlarda bile sorgulanamaz hâle geldiğini gösteriyor.

Rabbine ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden bütün eğitim çalışanlarını, aileleri ve öğrencileri Nuri Pakdil’in aşağıdaki coşkun hassasiyetiyle selamlıyor, bütün menfi taraflarına rağmen çocuklarımızın cıvıltılı dinamizmleriyle bereketlenecek bir hakikat yolculuğuna vesile olacak eğitim süreci diliyoruz:

“Öğretim yılı başlıyor. Kolları bir kez daha sıvıyoruz. Yeniden yoksul, fukara çocuklara bilinç veriyoruz, umut dağıtıyoruz.” [Nuri Pakdil, Mektuplar]

EĞİTİM İLKE-SEN

[İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası]

YÖNETİM KURULU