Akademi HaberHaberlerManşet

Yusuf Ekinci’nin Kitabı Yayımlandı

Üye arkadaşımız Yusuf Ekinci’nin “Kürt Sekülerleşmesi: Kürt Solu ve Kuşakların Dönüşümü” başlıklı çalışması İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Yayınevinin internet sitesinde yer alan kitap tanıtım yazısı şu şekilde:

Türkiye toplumu muhafazakârlaşıyor mu, yoksa aksine aslında sekülerleşiyor mu veya “dinden soğuma” mı var? Kürt Sekülerleşmesi, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde çok tartışılan bu konuya yeni Kürt kuşakları örneğinde mercek tutuyor.

Yusuf Ekinci, Diyarbakır’da farklı çevrelerden gençlerle yaptığı derinlemesine görüşmelere de dayanarak, sekülerleşme sürecinin değişik veçhelerine bakıyor. Din ve ibadetlere bakış, “başörtüsü yorgunluğu”, alkol kullanımı, kadına bakış, LGBT “meselesi”, kılık kıyafet, isim tercihi, flört, evlilik-boşanma, yaşlı-genç hiyerarşisi gibi birçok özgül konuyu ele alarak, sekülerleşme deneyiminin somut görünümlerini önümüze seriyor.

Kuşaklar arası değişimi vurgulamanın yanında iki dinamiğe dikkat çekiyor, Kürt Sekülerleşmesi: Birisi, Kürt sol hareketinin etkilediği politik sekülerleşme; ikincisi, “Bunlar Müslümansa ben değilim” diye özetlenen tepkisel sekülerleşme. Yusuf Ekinci, Kürt sekülerleşmesinin, hem niteliği hem hızı bakımından radikal bir sekülerleşme örneği olarak, özgün bir yönünün olduğu kanısında.

Çoğu zaman sınırlı gözlemlere, izlenimlere dayanarak konuşulan sekülerleşme konusunu saha deneyimiyle “yere indiren” bir çalışma. 

Yusuf Ekinci kardeşimiz ve çalışmaları da yine sitede şu şekilde tanıtılıyor:

1984 Dörtyol doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol ve Batman’da tamamladı. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Müslüman, Proleter, Muhalif: Türkiye’de Anti-Kapitalist Müslümanlar” başlıklı teziyle yüksek lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Kürt Sekülerleşmesi: Kuşak Farklılaşması Bağlamında Diyarbakır’da Dinî Değişim” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu (2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) adlı kitaba eş yazar olarak, muhtelif kitap ve dergilere ise kitap bölümleri ve makaleleriyle katkıda bulundu. Çalışma konuları ve ilgi alanları arasında sosyal teori, din sosyolojisi, göç sosyolojisi, toplumsal değişme ve etnisite vardır. Gaziantep’te öğretmen olarak çalışmaktadır.

Kaynak: https://iletisim.com.tr/kitap/kurt-sekulerlesmesi/10215