AçıklamalarımızManşet

Yüz Yüze Eğitimde Salgın Riskinin Sorumluluğu MEB’e Aittir!

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi bu hafta başlatıyor.

Okula başlayacak öğrencilerin ailelerine, imzalamaları için bir TAAHHÜTNAME gönderiliyor.

Bu taahhütname ile öğrencilerin okullarda hastalanmaları durumunda MEB’in ya da okul yönetimlerinin bir sorumluluğu olmayacağı, bütün sorumluluğun ailelere ait olacağı beyan ediliyor.

TAAHHÜTNAME’lerdeki ilgili bölüm şu şekilde:

“Çocuğumun okulda karşılaşabileceği kaza, salgın hastalık vb. riskleri ile bu nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçları ve sorumluluğu tarafıma ait olup bu sorumluluğu kabul edeceğimi taahhüt ederim.”

Bu ifade ve beyanlarla ailelere bir taahhütname dayatılması açık bir skandaldır!

Taahhütnamede kullanılan ifadelerden de anlaşılacağı üzere yüksek risk arz eden bir alana öğrencileri çağırdığını kabul eden MEB ve hükümet, gerekli önlemlerin yeteri düzeyde alınmadığını itiraf etmekte, doğacak olumsuzlukların faturasını peşinen ailelere keserek kendini yükümlülük dışında tutmaktadır.

Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez!

Çocuklarını eğitimden geri kalmamaları için okula göndermek isteyecek ailelerin bu taahhütnamedeki ifadeler karşısında yaşayacağı tedirginliği herkes düşünmelidir! Güven duygusunu yok eden böyle bir taahhütname ile eğitime başlamaya çalışmak ciddiyetle bağdaşmaz.

Bütün riskler, risklerden doğacak olumsuzlukların sorumluluğu süreci yöneten Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarında, dolayısıyla da Hükümettedir. Aileler, okul ortamlarını düzenleyemez, servis ya da toplu taşıma araçlarının sağlık açısından güvenilirliklerini kontrol edemez. Bu hususlar salgının genel seyrini bilen ve onu yöneten yetkili kurumların yükümlülüğü altındadır.

Öğrenci hareketliliği sebebiyle aileden başlayarak geniş toplum kesimlerine ulaşacak temaslılığın sonuçlarından bir taahhütname ile sıyrılmak mümkün değildir! Atılacak adımlara kılı kırk yaran bir titizlikle karar verilmelidir. Aksi bir durum ağır bir vebali yüklenmek olacaktır.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU