Manşet

1 Mayıs’ta alanlara!

İnsanlığın hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde önemli sembollerden biridir 1 Mayıs.

1 Mayısı vâr eden nedenler ise bugün daha da çoğalarak varlığını sürdürüyor.

Emeğin ucuz iş gücüne dönüştürülmesinden, yasal kölelik haline getirilmesinden vazgeçilmedi!

Hayatı maddiyattan ibaret gören kapitalist anlayış yaşamın her alanına yayıldı.

Kötülük dünyanın dört bir yanında.

Zulüm ve sömürü küreselleşiyor, el atmadık alan bırakmıyor.

Saldırılar, işgaller alabildiğine sürüyor.

Kamusallığın içi boşaltılıyor, toplumsal çöküyor. 

İnsanlık ve tabiat, dünyanın her yanında fesada uğratılıyor.

İşçiler ölüyor, sermaye daha da azgınlaşarak büyüyor.

Çocuklarımız inşaatlarda, preslerde can veriyor.

Atanmayan öğretmenler, işsiz gezen milyonlar tehdit gibi kullanılınca asgari ücretliler, güvencesiz çalışanlar, karın tokluğuna işe koşturulanların sayısı da artıyor. “Ya çalış ya da dışarıda nasılsa çalışacak milyonlar var” baskısı kuruluyor!

Küresel kapitalizm dünyanın her bir yanını savaş alanına çevirmiş durumda.

Ortadoğu tam bir yangın yeri. Zalim rejimler ve emperyalistlerin oyunlar, aynı kirli düzenin parçası olarak Ortadoğu halklarını ateşlerde kavuruyor.

Batı kapitalizminin jandarması NATO ülkelerimizde at koşturuyor. Afgan halkını bombalıyor, Libya’yı yağmalıyor, Irak’ı ateşlere atıyor, Suriye’de tezgâhlar kuruyor.

Malatya’da füze kalkanı, güney illerimizde patriotlar, İzmir’de kara üssü, İncirlikte katil ABD üssü…

Halkımız bir yandan yoksulluğun, bir yandan fıtri ve dini yok saymaların pençesinde kıvrandırılıyor. Başörtüsü yasağı iktidarların elinde bir malzemeye dönüşerek varlığını sürdürüyor.

Milyonlarca işsiz, asgari ücretli, düşük gelir gruplarına ait insanımız hayatta var kalma mücadelesi içinde.

Bankalar insanların yollarını kesmiş birer canavar. Büyük sermaye çiftçiyi, esnafı yutuyor, kimseye hayat hakkı tanımıyor.

Rekabetçi politikalar, piyasacı anlayışlar eğitimden sağlığa, 2-B arazilerinden kentsel dönüşüme, oradan yol köprü özelleştirmelerine kadar hayatı parsellemiş durumda.

Çoğalan kötülüklere karşı referansını vahiyden alan bir kurtuluş çağrısıyla 1 Mayısta yine meydanlardayız.

“Küresel Kapitalizme Karşı Küresel İntifada” çağrısıyla bir kez daha dünya halklarının, ezilenlerin vicdanlarıyla buluşuyoruz.

Yaşasın Zulme, Sömürüye, Adaletsizliğe Başkaldıran Halklar!

Yaşasın Küresel İntifada!

Yaşasın tüm zalimlere karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü!

Bu 1 Mayıs’ta da, gelin alanlarda birlikte direnelim!

 EĞİTİM İLKE-SEN