AçıklamalarımızManşet

2020-2021 Öğretim Yılı Sendika Kararlarımız

2020-2021 öğretim yılı itibariyle,

  1. Üyelerimiz, hukuki dayanağı olmayan ve öğretmenlik tanımı içinde özellikle piyasacı zihniyeti ikame etmeyi amaçlayan eğitim koçluğu ve salgın koşullarında aşırı ihtimam ve uzmanlık isteyen ev ziyaretleri gibi görevlendirmeleri yerine getirmeyeceklerdir.
  2. Dileyen üyelerimiz günlük sekiz saat için sadece 3 ek ders ücreti verilerek açık emek sömürüsü uygulaması olan nöbetleri tutmayacaklar, ek nöbet görevlerini ve yine nöbet görev sorumluluğu içinde yer almayan diğer herhangi bir görevi yerine getirmeyeceklerdir.
  3. Üyelerimiz, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında her eğitim-öğretim yılında doldurulan “öz değerlendirme formları”nı doldurmayacaklardır.
  4. Üyelerimiz, öğretmenlerin görev tanımı içinde yer almayan ve kişisel bilgi ve tutumları ifşa etmeye kapı aralayan herhangi bir anket ve formu doldurmayacaklardır.
  5. Dileyen üyelerimiz, geceleri ve hafta sonları geç saatlere kadar uzayarak aile hayatlarını tehdit eden ve emek sömürüsünü yaygınlaştırıp kalıcı hâle getirecek ders programlarını kabul etmeyeceklerdir.
  6. Burada sayılmayan, tümüyle keyfîlik ve angaryaya tekabül eden hiçbir görevlendirme üyelerimiz tarafından yerine getirilmeyecektir.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU