EylemlerimizManşetSendikamız Haber

Asgari Ücretli Kölelik Tespit Tiyatrosuna Tepki!

2014_1207-istanbul-asgari-ucret-1

EĞİTİM İLKE-SEN, tokad ve ÖYB, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını ve çalışmalarını protesto etti.

Eylemde Adnan Kondak, Ahmet Örs, Muharrem Şaşkın, Seydan Demir ve Arslan Şahin konuşmalar yaparken Asgari Ücret uygulamasını ve Tespit Komisyonu’nu eleştirdiler; Müslümanlıkla köleci bir uygulama olan asgari ücretin bir arada olamayacağını vurguladılar.

Topluluk adına basın açıklamasını ise Emre Karaca okudu. Karaca açıklamasında Asgari Ücret Komisyonunun tam bir komedi olduğunu, hükümetin zaten asgari ücrete günlük 90 kuruşa denk gelen bir artış öngördüğünü açıkladığını belirtti ve “Ülkenin, yeni sahiplerince övünülen sarayları yükselirken kölelik derinleşiyor! Hanedan çocuklarının ticaret filoları için peşi sıra denize indirdikleri gemilerin sayılarının arttığı bir ülkede ne çarpıcı bir sömürü gerçeği!” diyerek asgari ücreti kölelik olarak niteledi.

“Hakça bölüşüm ve adil paylaşım”ın ilkeleri olduğunu vurgulayan Karaca, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve önderimiz Hz. Muhammed insanları kölelik koşullarından özgürleştirmek için gelmiştir.” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinin sona erdirilmesi gereken bir aldatmaca olduğunu dile getiren Karaca, konuşmasını “İnşallah yükselen saray siyasetlerinin, kapitalist sınıfların yaygınlaşan köleci anlayışlarının karşısına vahyin inşa edeceği adalet dünyasının mücadele çizgisinde saf tutacağız! Herkesi bu safta bilince ve direnişe çağırıyoruz. Şüphesiz Allah, adaleti emreder; çirkin utanmazlıklardan, kötülük ve zorbalıklardan sakındırır.”sözleriyle tamamladı.

Haber: Ayşegül Dönmez

???????????????????????????????

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni şu şekilde: 

ASGARİ ÜCRET KÖLELİĞİNE, TESPİT KOMİSYONU TİYATROSUNA HAYIR!

Arkadaşlar,

Peşinen söyleyelim: Yoksulluk sınırının 4000 liraya yaklaştığı; açlık sınırının 1300 lira seviyelerinde olduğu bugünün Türkiye’sinde 891 lira olarak uygulanmakta olan asgari ücret için hükümetin 2015’te uygun gördüğü artış oranı %3’tür.

Yani artış aylık sadece 27 lira olacaktır. Günlük 90 kuruşa tekabül edecek bu oranla yine efendilerin tabiriyle işçiler enflasyona ezdirilmeyeceklerdir!

Dostlar,

Yıllardır bu ülkede utanç verici bir aldatmaca, bir kandırmaca yaşanıyor; sahtekârca bir tiyatro oynanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu diye bir topluluk oluşturmuşlar.

Sanırsınız ki asgari ücreti bu komisyon belirleyecek.

Hükümet her seferinde zaten asgari ücret için bir sonraki yılın bütçesinde öngördüğü rakamı açıklıyor. Bu rakamla her planın, önerinin önünü zaten baştan kesmiş oluyor.

Bu sene de rakam belli oldu. Görüldü ki, sermayenin hizmetkârı iktidarın açıkladığı rakam, asgari ücretli için günlük bir simit parasına bile yetmiyor.

Kardeşler,

İşin bir diğer ve asıl ilginç yanı da Asgari Ücret Tespit Komisyonunu oluşturan bileşenlerle ilgilidir.

Komisyonda tuhaf bir oran var. Komisyonu oluşturan 15 üyenin 5’i işçi, 5’i işveren, 5’i de hükümet temsilcilerinden oluşuyor.

Dolayısıyla iktidar-sermaye ortaklığı baştan üstünlüğü ele geçirmiş durumda.

İşçileri temsil ettiği iddia edilen Türk-İş’in mevcut durumuna da bakılınca emekçilerin baştan kaybedeceği gün gibi aşikârdır.

Arkadaşlar,

Bu tiyatroya, bu ortaoyununa dur demenin vakti gelmiştir.

Bir kölelik uygulaması olarak asgari ücret insanın haysiyetine indirilmiş en ağır darbelerden biridir.

Bugünün dünyasında kölelik asgari ücret dayatması ile sürdürülüyor.

Milyonlarca emekçi asgari ücret köleliğinde çalışıp ailesini bu kölelik koşullarında hayatta tutmaya çalışıyor.

Ülkenin yeni sahiplerince övünülen sarayları yükselirken kölelik derinleşiyor!

Hanedan çocuklarının ticaret filoları için peşi sıra denize indirdikleri gemilerin sayılarının arttığı bir ülkede ne çarpıcı bir sömürü gerçeği!

2014_1207-istanbul-asgari-ucret-2

Arkadaşlar,

Allah’ın verdiği nimetlere patronluk, iktidar gibi kisveler altında el koyanlara karşı kıyamımız sürecek!

İsrailoğullarını köleleştirerek onların sırtından zevk ve sefahat iktidarı kuranların bugünkü temsilcilerine karşı biz de Musa’nın takipçileri olacağız!

Emekçilerin alın terini, evlatlarının ekmeğini çalanların peşini bırakmayacağız!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi köleliği meşru göstermeye çalışan, rızaya dayalı bir işleyiş olduğu yanılsaması üreten tezgâhları dağıtacağız!

Hakça bölüşüm, âdil paylaşım bizim ilkemizdir.

Emeğin kendi özgür geçimi ve hayatı için çalışacağı, tekellerin, fabrika doymazlığının olmadığı bir dünya bizim hedefimizidir.

Asgari ücret politikası, hangi üretim tarzına sahip olursa olsun bu ülkedeki derin sınıflı yapıdaki efendilik-kölelik ayrışmasının açık göstergesidir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve önderimiz Hz. Muhammed insanları kölelik koşullarından özgürleştirmek için gelmiştir.

Saray siyasetlerine karşı dayanışmacı, paylaşıcı bir ahlakı toplumlara yerleştirmek için gelmiştir.

İnşallah yükselen saray siyasetlerinin, kapitalist sınıfların yaygınlaşan köleci anlayışlarının karşısına vahyin inşa edeceği adalet dünyasının mücadele çizgisinde saf tutacağız!

Herkesi bu safta bilince ve direnişe çağırıyoruz.

Şüphesiz Allah, adaleti emreder; çirkin utanmazlıklardan, kötülük ve zorbalıklardan sakındırır.

tokad, ÖYB, EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)