Duyurular

İl içi özür atamaları 11-28 Şubat arasında

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğretmenler, eş ve sağlık durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılmak üzere her il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. İl millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvimlerde sonradan her hangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

2. 2013 Şubat ayında özür durumundan iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenler aynı özürden il içinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

3. Eğitim bölgelerinde norm kadro fazlası oluşturulmayacak şekilde ve halk eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri hariç olmak üzere il genelinde alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan bütün okullar il millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecektir.

4. Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır.

5. Öğretmenliğe 2012 yılı içerisinde atananlardan şubat ayının son günü itibarıyla bulunduğu ilde veya okulda en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı başvuracaklarda bulunduğu ilde/okulda 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

8. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

9. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

DEVAMI İÇİN