Manşet

Eğitim İlke-Sen kimin sendikasıdır?

Eğitim İlke-Sen, egemenlerce sadece bir aktarıcı olarak görülüp hakikatle öğrencilerini tanıştırması istenmeyen, kölelerin yetiştirilmesinde rol alan ustabaşı kadar değer ifade eden, gardiyan rolünden sıyrılması istenmeyen, her türlü özgür sanatsal ve akademik ilgiden uzakta tutulan; emeği, inancı ve rolü çalınmış; başörtüsünü takamayan, düşüncesini özgürce çalışma alanlarında ifade edemeyen, kılık kıyafet baskıları altında çalışmaya mahkûm edilen, insani ekonomik talepleri görmezden gelinen, her geçen gün piyasalaştırma mantığının tehditleriyle işini ve geleceğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğretmenlerin sendikasıdır.

Eğitim İlke-Sen, inançları doğrultusunda eğitim alamayan; eğitim programlarının oluşumunda fikri sorulmayan; rekabetçi eğitim ortamında eşit ortamlardan uzak kalan; başörtüsünü takamayan, dininin gereklerini yerine getiremeyen; ana dilini derslerinde, hayatında özgürce kullanamayan; yalan yanlış tarih, din ve resmi ideoloji anlatımları altında kişiliği, kimliği yok edilmek istenen; hakikatten sürülen; piyasa koşullarının insafına terk edilip fiili ve düşünsel olarak potansiyel köle muamelesi yapılan öğrencilerin sendikasıdır.

Eğitim İlke-Sen, emeğinin karşılığını alamadan, sürekli işsizlik tehdidi altında çalışan; çocuklarını inandığı dininin, sahip olduğu kimliğin, konuştuğu dilin gerekleriyle okutamayan, evlatlarını zorunlu eğitimlerin çarkına kaptırmaya karşı koymaya gücü yetemeyen, rekabetçi eğitim şartlarında ekonomik güçten yoksun olduğu için çocuğunu da kendi kaderini takip etmekten alıkoyamayan çaresiz öğrenci velilerinin, ana ve babaların sendikasıdır.

Eğitim İlke-Sen, okullarda, kamunun başka birimlerinde çalışan hizmetli personelin; fabrikası kapatılıp oraya buraya düşük ücretlerle sürülmüş 4/C’lilerin; asgari ücret köleliğine mahkûm edilmiş geniş mustazaf kitlelerin; işsizlerin, gelecek umutlarını yitirmiş, işinden atılmış, şehrin varoşlarında, tarlalarında, evlerinde büzülüp kaybolmuş geniş halk kesimlerinin sendikasıdır.

Eğitim İlke-Sen, ortadoğuda ülkeleri işgal edilmiş, zalim yöneticilerin boyundurukları altında köleleştirilmiş, evleri, tarihleri ve kimlikleri çalınmış, Kudüs’leri işgal edilmiş halkların; Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika’da emperyalistlerin pençesinde, açlığın ve zulmün tahakkümünde kıvranan, insan olmanın onur ve gerekleriyle yaşamaktan mahrum bütün insanlığın sendikasıdır

Eğitim İlke-Sen, acının, zulmün, yok saymanın karşısına vahyin aydınlık meşalesini ellerine alarak yola düşenlerin, her türlü zulme, “kendine değil, herkese müslüman” şiarıyla karşı koyan, adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanan rekabete değil paylaşıma inananların; hayata, adalet ve özgürlük mücadelesine bir bütün halinde bakanların sendikasıdır.

AHMET ÖRS

EĞİTİM İLKE-SEN