EylemlerimizManşet

Sahte 4/B Düzenlemesi Kabul Edilemez!

4-C EYLEM-1

Eğitim İlke-Sen ve Sağlık İlke-Sen, Tokat’ta gerçekleştirdikleri bir eylemle 4/C’lilerin 4/B kadrosuna geçişindeki haksız düzenlemeleri protesto etti. Eylemde, Eğitim İlke-Sen Tokat İl Temsilcisi Şinasi Uludoğan’ın okuduğu açıklama şu şekilde:   

24 Aralık 2017’deki AKP gurup toplantısındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 bin 4/C’linin 4/B kadrosuna geçirileceğini açıklamış, hükümet de 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle de doksan gün içinde geçiş işlemlerinin tamamlanacağı duyurmuştu.

Geçen 90 günlük süre sonunda 2 Nisan itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli İstişare Kurulu toplantısından adı 4/B olan ama içerik olarak 4/C’den farkı olmayan garip bir düzenleme çıkmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “Mevcut 4/B’den farklı olmayacak.” dediği bir statünden farklı olarak tamamen son dakikada icat edilmiş statülerle 4/B’ye geçişler sağlanmış, göstermelik (yüzde on) bir zamla 4/C’lilere sus payı verilmiştir. Bu düzenleme ile ne özlük hakları ne nitelikler, ne de ücretler değişmiştir. Değişmiş olan sadece statülerinin adıdır. Yani yapılan düzenleme, adeta “Doğan görünümlü Şahin” formatındadır!

Çalışanlar 4/C’den 4/B’ye geçirilirken öğrenim durumlarına ve unvanlarına göre istihdamları sağlanmamış; hatta düzenlemeyle geçici ve mevsimlik çalışmanın yani esnek istihdamın zemini hazırlanmıştır. Mevcut 4/B’lilerin ek ödeme oranları %70-80’lerde iken, 4/C’den geçirilenlerin oranı %20 ve ek ödemeleri 206,45 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca sigortalılık süresini dolduranların, mevcut 4/B’lilerden farklı olarak re’sen emekli edilme uygulaması devam ettirilmektedir. Bu haliyle sadece bir harf değişikliğine gidilerek adeta 4/B’nin içine 4/C tekrardan sokularak eski statü devam ettirilmiştir.

Yıllarca birçok vaatle kandırılan 4/C’liler son darbeyi de bu şekilde yemiş, zaten ekonomik anlamda çok kötü durumda olduklarından yapılan bu son haksızlıkla adalete olan inançlarını tamamen yitirmişlerdir.

Eğitim İlke-Sen ve Sağlık İlke-Sen olarak, kurulduğumuz günden bu yana her daim “hakça bölüşümü, âdil paylaşım”ı savunduk ve bunun için meydanlarda bu mücadeleyi sergiledik. Sadece 4/C’liler için değil halkımızın tüm sorunlarıyla ilgili her daim eleştirimizi ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Dünyada olup bitenlere de kayıtsız kalmayarak insanlığın içinde bulunduğu acı tabloyu gözler önüne sererek çağdaş köleliğe ve köleleşmeye karşı yerelde ve genelde emperyalist ve kapitalist ifsad düzenlerine karşı hak olan sözü yükseltip halkımızı bu kan emici sömürü çarklarına karşı uyarma görevimizi sürdürdük / sürdürüyoruz.

İster kamuda olsun ister özelde, çalışanlarımızın emeğinin ve temiz duygularının bu şekilde istismar edilip sömürülmesini kabul edemeyiz. Aynı kurumda aynı işi yapan insanların farklı istihdam modelleriyle ve maaşlarla ayrımcılığa tabi tutulmasına rıza gösteremeyiz. “Hakça bölüşüm ve âdil paylaşım”ın olmadığı yerde çalışma barışının sağlıklı olmasını bekleyemeyiz. Kendi çalışanlarını açlık ve yoksulluk sınırı altında bir gelirle yaşamaya mahkûm eden bir yönetim anlayışının âdil olduğunu iddia edemeyiz.

Doların 4, Avro’nun 5 TL’yi geçtiği, alım gücünün bir hayli azaldığı, faizlerin zirve yaptığı bir ortamda yıllardır ekonomik zorluklar içinde kıvranan 4C’lilere bu son yapılan haksızlık asla rıza gösterilecek bir durum değildir.

Söz namustur. Hele de bu sözü devleti yönetenler vermişse… Maalesef verilen sözler tutulmamış, dağ fare doğurmuştur. 23bin 4/C’li büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Mevcut 4/B koşullarından farklı bir uygulamaya tâbi tutulmaları açık bir zulümdür. Hükümet bir an önce bu haksızlıktan dönmelidir.

Son olarak büyük ve âdil devlet iddiasının 4/C’lilere yapılan bu haksız muamele karşısında söylemden öteye gitmediği görülmüş, bir avuç mutlu azınlık dışında kimsenin derdine deva çözümler üretilmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.  Ülkemizde barışın, huzur ve kardeşliğin tesisi için; her yerde, her zaman ve herkes için azami adalet zemininin tesisi ve temini için; hakça bölüşümün, âdil paylaşımın hayat bulması için halkımızla el ele vererek temiz ve farklı bir siyaseti ortaya koymalıyız.

Allah azze ve celle adâleti emreder. Adalet bir gün mutlaka herkese lazım olacaktır.

“Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder; ve her türlü utanç verici hayasızlığı, selim akla ve sağduyuya aykırı çirkinliği ve sınırları hiçe sayan taşkınlık ve azgınlığı yasaklar: size (bu) öğütleri verir ki, sorumluluklarınızı aklınızda tutabilesiniz.” (Nahl-90)

EĞİTİM İLKE-SEN & SAĞLIK İLKE-SEN

adına

Şinasi Uludoğan, Eğitim İlke-Sen Tokat İl Temsilcisi

4C