AçıklamalarımızManşet

Komünistleri Üniversiteden Atmaktan Söz Etmek, Başörtülü Öğrencileri Üniversitelere Almamakla Tehdit Eden Eski Uygulamalarla Aynı Mahiyettedir

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “O komünist gençleri üniversitelerde okutmayacağız” şeklindeki endişe verici açıklamasından sonra gözaltılar olmuş ve öğrencilerin büyük çoğunluğu tutuklanmıştır.

Herkesin şiddet ve şiddet çağrısı içermeyen düşüncelerini açıklama hürriyeti vardır. Üniversite öğrencileri için bu hak aynı zamanda bir sorumluluğa tekabül etmektedir. İfade hürriyetinin sınırlarının aşılması halinde bunun tespitini yapacak ve ilgili yaptırımı uygulayacak hukuki merciler bellidir. Üniversiteler tüm toplumundur ve suçluluğu ispatlanmamış kişilerin cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilmesi en basit ifadeyle vahimdir.

Komünistleri ya da herhangi bir ideolojik grubu kriminalize etmek ve terör örgütü gibi lanse etmek toplumsal problemlerimizi derinleştirmektedir. Komünistleri üniversiteden atmaktan söz etmek, başörtülü öğrencileri üniversitelere almamakla tehdit etmekle aynı mahiyettedir. Bu söylem üniversiteleri belirli bir görüşe tahsis etmeye ve farklı görüşteki öğrencileri üniversitelerden uzaklaştırmaya yönelik eski uygulamaları akla getirmektedir. Üstelik anayasal açıdan cumhurbaşkanının hangi öğrencilere eğitim hakkı verileceğine ilişkin bir tercihte bulunma yetkisi söz konusu değildir.

Üniversiteler her görüşten insanın bir arada yer alması gereken eğitim ve araştırma kurumlarıdır. Farklı görüşlerden arındırılmış üniversitelerin temel işlevlerini hakkıyla yerine getirebileceğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu bakımdan, toplumu şoke edici ve sarsıcı da olsa, üniversitelerde dile getirilen farklı görüşlerin dikkatle korunması ayrıca önem arz etmektedir.

Adaletin, hukukun iptalinin toplumsal yaşamımızı ne hâle getirdiği, paranoyanın hangi boyutlara ulaştığı maalesef Osmangazi Üniversitesinde yaşanan katliamla somut bir şekilde görülmüş oldu. Bu tehlikeli süreç durdurulmalı, hedef gösterici tavırlardan imtina edilmelidir.

Rabbimiz, kimin aleyhine ya da lehine olduğuna bakmaksızın her koşulda adaleti ayakta tutmamızı, kendi arzularımıza göre hareket etmememizi emretmektedir. Âdil şahitler olmak temel yükümlülüğümüzdür.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU