Eğitim Haber

Eğitimde 2014 Yılı Böyle Geçti

2015_0105_meb

Eğitimde 2014 yılı Türkiye açısından oldukça hareketli geçti. Milli Eğitim açısından da dershanelerin özel okula dönüşüm süreci, mahkeme kararları, TEOG’da soru iptali ile birlikte lise yerleştirmelerinde Ermeni öğrencilerin imam hatiplere, bazı öğrencilerin de istemediği halde evlerinden çok uzak okullara yerleştirildiği ve 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan tavsiye kararlar konuşuldu.
2014 yılında Milli Eğitim’de gündeme gelen konulardan bazıları şöyle:

15 Ocak:
Ankara 18. İdare Mahkemesi, 8 Haziran 2013’te 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin girdiği sınav sonuçlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin, bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki süreçlerin takip edileceği bildirildi.

30 Ocak: 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda okuyan öğrencilerin ders kitaplarının da devlet tarafından ücretsiz verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, genel liselerde haftalık ders saati sayısını 37’den 35’e indirdi.

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi

14 Mart:
Dershanelerin özel okula dönüştürülmesini düzenleyen “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

18 Nisan:

Ankara 18. İdare Mahkemesi, 8 Haziran 2013’te 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarını iptal etti. 

10 Mayıs:
Danıştay 8. Dairesi, okullarda öğrenci andının okunması uygulamasını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

7 Temmuz:

Milli Eğitim Bakanlığı, mahkeme kararı üzerine 8. sınıf öğrencileri için TEOG kapsamında yapılan birinci dönem merkezi ortak sınavlarda hatalı 4 sorunun değerlendirme dışı tutulup geçerli soru sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapıldığını duyurdu.

18 Temmuz:
Kocaeli’de, okulun mezuniyet töreninde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında kınama cezası verilerek “okul birinciliği” unvanı alındığını iddia eden öğrenci Işıtan Önder, açtığı dava üzerine Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı alarak unvanı kendisine verdiğini bildirdi.

22 Ağustos:
TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yapılan ortak sınavlara göre yapılan lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Ancak aynı gün bazı öğrencilerin istemediği halde evlerinden kilometrelerce uzak okullara, Ermeni öğrencilerin de imam hatip liselerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Bazı veliler nakillerle okul değiştirmek için uzun süre uğraştı.

17 Eylül:
Başbakan Ahmet Davutoğlu, AİHM’in zorunlu din dersi kararına ilişkin, “Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor. Bazı ülkelerde öğrenciler kiliselere götürülüyor ve uygulamalı din dersi hepsine veriliyor, belli okullarda hepsine veriliyor. Şimdi bütün bu uygulamaları gözardı edip de Türkiye’de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çalışmalarını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

27 Eylül:

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

6 Aralık: 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında toplanan, 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması, staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması, Liselerde Osmanlı Türkçesi dersinin, bütün liseler yerine Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu ders olması, ilkokul 1, 2 ve 3’ncü sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflar için hazırlanacak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi önerisi benimsendi.

Kaynak: Türkiye Kamu