Akademi Haber

İTÜ’de direnen asistanların ilk kazanımları

İTÜ’de 7 ay içinde 60’a yakın araştırma görevlisi arkadaşımızın işine son verildi. Bu süreçte İTÜ Rektörlüğü’nün yaptığı haksız uygulamalara karşı çeşitli eylemler yaptık. Fakat, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir kez bile görüşemedik.

24 Ocak 2013’te İTÜ’de gerçekleştirilen ve Avrupa’daki çeşitli üniversitelerin rektörleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın katıldığı Avrupa Üniversiteler Birliği toplantısı sırasında İTÜ’de yaşanan sıkıntıları ve taleplerimizi bir kez de YÖK Başkanı’na iletmek için Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin önünde biraraya geldik.

YÖK Başkanı’yla gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisine aşağıdaki taleplerimizi ilettik:

1. İlişiği kesilen araştırma görevlilerinin işe iadesi,

2. Azami sürelerin aşılması gerekçesi ile ilişik kesmeye dair YÖK görüşünün, geçmişe yönelik olarak (25.02.2011 tarihinden önce lisansüstü öğrenimine başlayanlara) uygulanmasının durdurulması

YÖK Başkanı azami süre ile ilgili sorunları 31 Ocak-1 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacak olan YÖK Genel Kurulu’nun gündemine taşıyacağını belirtti.

31 Ocak 2013’te YÖK Genel Kurulu toplantısı sırasında, taleplerimizin karşılanmasını sağlamak için diğer üniversitelerdeki araştırma görevlileri ile YÖK önünde biraraya geldik. Aynı gün, YÖK Genel Kurulu üyeleri ile görüşen İTÜ Araştırma Görevlileri temsilcilerimiz, azami süreden kaynaklanan sorunları ve İTÜ Rektörlüğü’nün uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde ifade ettiler.

YÖK’ün azami süre ile ilgili yasaya ilişkin yorumunun araştırma görevlileri ve bölümler üzerinde yaratmış olduğu mağduriyeti Genel Kurulu üyeleri de görmezden gelemediler. Bu konunun 1 Şubat’ta ele alınacağı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından belirtildi.

Olumlu bir sonuç almadan YÖK’ün önünden ayrılmama kararlılığımızı sürdürdük ve 31 Ocak gecesi YÖK önünde sabahladık. 1 Şubat akşamına kadar yetkililerin bizimle görüşmesini ve kararları açıklamalarını bekledik.

31 Ocak-1 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen YÖK Genel Kurulu’nda 50/d kadrosundaki araştırma görevlileri ile ilgili alınan kararlar YÖK Başkan Vekili Şaban H. Çalış tarafından İTÜ Araştırma Görevlileri temsilcilerine aşağıdaki şekilde sözlü olarak bildirilmiştir.

1. Torba yasadaki düzenlemelere dayandırılarak “azami süre” nedeniyle ilişiği kesilen doktora seviyesindeki 50/d’li araştırma görevlileri, 30 Haziran 2013 tarihine kadar doktora tezlerini bitirdikleri takdirde, 2013 yılı sonuna kadar 50/d kadrosunda görevlerini sürdürecekler. 

2. Azami süre gerekçesiyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 ay içerisinde başvurdukları takdirde ilan şartı gözetmeksizin işlerine geri dönecekler.

3. Yüksek lisansı 3 yıl, doktorayı 6 yıl içinde başarıyla tamamlayan 50/d kadrosundaki araştırma görevlileri eğer yüksek lisansta ise 6 ay, doktorada ise 1 yıl 50/d kadrosunda görevlerine devam edecekler.

4. Doğum izni, sağlık nedeniyle alınan izinler ve askerlikle ilgili süreler azami süreye dahil edilmeyecek.

Temsilcilerimizin yukarıdaki kararlar üzerinde yaptığı eleştiri ve düzeltme önerileri, YÖK Genel Kurulu kararları olduğu ve üyeler tarafından tartışılmış olduğu gerekçesiyle YÖK Başkan Vekili tarafından geri çevrildi.

Daha önce benzeri yapılmamış eylemimiz ve kararlılığımız sonucu, atılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönecekleri sözünü almış olduk. Ayrıca yasal haklarımız olan doğum, sağlık ve askerlik izinlerinin azami süreden sayılmamasının da bir diğer önemli kazanımımız olduğunu düşünüyoruz. 

Taleplerimiz arasında yer almayan üçüncü kararın resmi gazetede nasıl yer alacağı önem taşımaktadır. Bu maddenin, 33/a kadrosuna geçişleri engellemek için kullanılması da ihtimal dahilindedir. Bu nedenle, yönetmelik değişikliğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip edecek ve karşımıza çıkabilecek her türlü hak kaybına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Arkadaşlarımızın ilişiklerini, YÖK baskısı nedeniyle kesmek zorunda olduğunu dile getiren İTÜ Rektörü’nün bundan sonra atacağı adımların takipçisi olacağız.

Yukarıdaki kazanımlarımızdan da anlaşılacağı gibi maalesef işe iade kararları yüksek lisansı azami sürede tamamlamamış olan arkadaşlarımız için geçerli değil. Tek bir arkadaşımızı dahi geride bırakmayana ve 33/a kadrosuna geçişlerin önündeki engeller kaldırılana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

İTÜ Araştırma Görevlileri