AçıklamalarımızSendikamız Haber

İşçi cinayetlerinin sorumlusu sermaye-iktidar ortaklığıdır

Son yıllarda dehşet verici boyutlara ulaşan işçi ölümleri artarak devam ediyor. Her yeni gün bir başka işçi cinayetini haber alıyoruz.

İşçi ölümleri, kapitalizmin yaşamı nasıl kuşattığına ilişkin son derece açık ve çarpıcı bir görüntü sunmaktadır. Kapitalist yağma düzeninin mantığına uygun olarak maliyetleri azaltıp kârı yüksek tutmak isteyen sermaye ile buna göz yuman siyasi irade bu cinayetlerden birinci derecede sorumludur.

İşsizlik baskısıyla zor şartlarda ve güvencesiz çalıştırılan emekçilerin hayatı kâr hırsına kurban edilmektedir. Çalışma saatlerinin çokluğu işçilerin dikkat ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemekte, işverenlerin fazladan gider kaleminden saydıkları için almadıkları güvenlik tedbirleri yeni ölümlere davetiye çıkarmaktadır.

Son 10 yılda 10 binden fazla işçinin iş cinayetlerinde öldüğü, bu rakamın 4-5 katı kadar işçinin meslek hastalıkları nedeniyle can verdiği hesaba katıldığında tablonun vahameti net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

İş yerlerinin gerçekçi denetimi, çalışma saatlerine riayet, güvenlik tedbirlerinin kontrolü, işçi sağlığının sürekli gözetimi, insanca yaşanacak bir ücretlendirme işçi ölümlerini, meslek hastalıklarını en alt düzeye çekecektir.

Sendika olarak bu vesileyle bir yandan siyasi iradeye sorumluluklarını hatırlatıyor bir yandan da işverenlere adalet çağrısında bulunuyoruz: “İşçilerinizi köle gibi görmekten vaz geçin! Kendi sofranızla onların sofrasını ayırmayın; asgari ücreti değil hakça bölüşüm ve adil paylaşımı tercih edin. Allah’tan korkun! Ailesine bir lokma ekmek götürmek için kâr hırsınıza feda ettiğiniz işçilerin vebalini ödeyemezsiniz!”

İşçi cinayetlerinin artması karşısında örgütlü bir muhalefet yükseltme sorumluluğu kendini bir kez daha göstermiştir. Sermeye – iktidar ortaklıkları dünya hayatını emekçiler için cehenneme çevirmekte kararlı ise adalet ve özgürlük talebi olan çevreler de adil bir dünya talebinde kararlı olmalıdır.

EĞİTİM İLKE-SEN

İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası

www.egitimilkesen.org