AçıklamalarımızManşet

Kamu Çalışanlarını Tehdit Eden Genelge Geri Çekilmelidir

Eğitim İLKE-SEN olarak “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nin, “kamu çalışanlarını iftira, komplo ve mesnetsiz iddialarla hedefe koyacağı” gerekçesiyle geri çekilmesini istiyoruz

 Başbakanlığın Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe koyduğu “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” başlıklı genelgeyle ilgili Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan açıklamadır:

 

KAMU ÇALIŞANLARINI TEHDİT EDEN GENELGE GERİ ÇEKİLMELİDİR

Hükümet, bütün kamu çalışanlarını iftira, komplo ve mesnetsiz iddialarla hedefe koyacak; sorgusuz itaati talep edip eleştirel düşünce ve duruşların önüne geçecek, kabul edilemez bir genelge yayımladı. 

EĞİTİM İLKE-SEN olarak ülkenin ve Ortadoğu’nun içinden geçtiği şiddet sarmalında sessiz sedasız yayımlanan, düşmanlık ve muhbirliği körükleyecek bu genelgeye açık bir şekilde itiraz ediyoruz. 

Baskı, korkutma ve yıldırma politikalarıyla pekiştirilmek istenen bir egemenlik anlayışının açık dışavurumu olarak görülmesi gereken bu genelge bütün kamu çalışanlarını ve onların bütün örgütlenmelerini zan altında bırakabilecek, hedef alabilecek bir esnekliğe sahiptir.

Mezkûr amaçlarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin zaten var olduğunu, onların da oldukça sorunlu olduğunu hepimiz ve iktidar sahipleri biliyorken bunlardan daha baskıcı ve sübjektif ölçütlere sahip bir genelgeye ihtiyaç duyulması “yeni anayasa” söylemlerinin neye tekabül ettiği hakkında bizlere bir fikir verebilir!

Özellikle legal görünüm altında illegal faaliyet yapma gerekçesiyle her kuruluşu itham edecek, faaliyetlerini terör suçuyla damgalayacak bir kötü niyet genelgenin ruhuna sinmiştir.

“Hukuk devleti” gibi zaten zemininden oldukça uzaklaşmış iddialar bu genelgeyle tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Bu genelge toplumsal, siyasal bütün alanların korku ve güvenlik üzerine inşa edilmesinin açık göstergelerinden biri olmuştur.

İçerde ve dışarda sürekli olarak yeni düşmanlar var eden siyasal iradenin bu konseptin bir uzantısı olarak kamu çalışanlarını hedefe koyup hizaya çekme arzusunu protesto ediyoruz.

Unutmamalıyız ki 28 Şubat sürecinde de benzer bahaneler ve esnek gerekçelerle Batı Çalışma Grubu gibi illegal şebekeler marifetiyle bir cadı avı sürdürülmüştü. Bu genelgeyle yapılmak istenen açık bir 28 Şubatçılıktır.

Bugün bu uygulamalara sessiz kalan çevreler, dernekler, sendikalar yarın bu adaletsiz uygulamaların doğrudan muhatabı olabileceklerdir. Sessizlik, adaletsizliği büyüten en büyük ve etkili zemindir.

Burada ilahi uyarıdan öğüt alabileceklere Maide Sûresinin 8. ayetini hatırlatıyoruz:

“Siz ey iman edenler! Allah için, hakkı ayağa kaldırarak adaletin timsali olun ve birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin! Adil olun, bu Allah’ın koruması altına girmenin en kestirme yoludur: Artık Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Bir an önce bu genelge iptal edilmeli ve kamu çalışanlarından özür dilenmelidir.

Öncelenmesi gereken, güven ve adalet duygusunu ortadan kaldıran tavırlarla hesaplaşmaktır; aksi takdirde içinde bulunduğumuz kaotik hâl daha da derinleşecektir.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU