SakaryaTemsilciliklerimiz

Kamuda Baskılara Karşı Özhan Uçan’ın Yanındayız!

Kamu çalışanlarına yönelik olarak konuşmanın, eleştirmenin, kendini ifade etmenin, fikirlerini paylaşmanın her geçen gün zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz.

Darbe dönemlerinin baskı ve tehdit iklimini yaşatan bu süreçte, devletin tüm imkanları kullanılarak, kamu çalışanlarının siyasal kimliklerinden, söylemlerinden ve eylemlerinden dolayı emeğiyle, ekmeğiyle oynanıyor.

Bunun son örneğini, Diyanet iş kolunda örgütlenme başlamasıyla birlikte kardeş sendikamızın kurucu genel başkanı Özhan Uçan’ın sosyal medyada yaptığı hükümetin ve bürokrasinin, lüks ve israf politikalarını eleştiren paylaşımları hakkında başlatılan soruşturmanın kendisinin işine son verilmesiyle sonuçlanması oldu.

Karar, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesinde yer alan “siyasetle ilgilenme” yasağının ihlal edilmesiyle gerekçelendirildi. Bu adaletsiz kararın ifade özgürlüğüne ve çalışma hakkına vurulmuş ağır bir darbe olduğu açıktır.

İslami kimliğimiz gereği, düşünce ve ifade hürriyetimiz, Allah’ın bize yüklediği “emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker” sorumluluğunun bir parçasıdır. Bu sorumluluğumuza yöneltilmiş her türlü saldırıya karşı dayanışma içerisinde, kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf karşı koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Çalışma yaşamının garantörü olan çalışma hakkı ve sendikal örgütlenme hakkının bu şekilde ihlaline karşı sesimizi daha da gür çıkartacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bu kararla, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın “rızıkla terbiye etme” politikaları çağımızın iktidar sahiplerinin eliyle devam ettirilmiş olmaktadır. Farklı düşünen, akıntıya kapılmayan ya da itirazları olan kişilerin kamu kurumlarında baskılarla yıldırılmak istenmesi yılmayanların adeta “ibret-i alem olsun diye” işten çıkarılarak tasfiye edilmesi bize iktidar gücünü eline geçirenlerin, geçmiş iktidar sahipleriyle nasıl da benzeştiğini ortaya koymaktadır.

Devletin gücünü avuçlarının arasında tutan karar alıcılara, rızkı kendilerinin vermediğini; adaleti terk edip, gücün ve tahakkümün şehvetine kapılanlar için Din Günü’nde çetin bir hesap olduğunu hatırlatıyoruz.

İLKE-SEN, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bu karara rağmen, Özhan Uçan’la tam bir dayanışma içerisinde, İslami değerlere uygun adil ve özgür bir dünya için verdiği mücadelesini sürdürecektir. Bu bağlamda, İnanç İlke-Sen Genel Başkanı Özhan Uçan’ın hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmasının, başta hukuki süreç olmak üzere her bakımdan takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Herkesi, adalet ve özgürlük mücadelemizde ilkeli bir dayanışmaya davet ediyoruz.

EĞİTİM İLKE-SEN Sakarya