AçıklamalarımızManşet

Kapitalist Yağma ve Sömürü Politikalarının Faturası Halka Kesilemez!

Küresel sermayenin önündeki engelleri tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan 24 Ocak kararlarından bugüne sayısız kriz gördük. Her kriz derin yoksulluk ve toplumsal travmalara neden oldu. Şimdi de hâl-i hazırda yaşanan yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu kriz de elbette öncelikle yoksulları, açlık sınırı altında çalışan emekçileri vurmuştur.

ANAP iktidarından AKP dönemine kadar Türkiye, bütün zenginliklerini, kamu varlıklarını sermayeye devreden bir ülke olmuştur. Döviz kurunun hızla zirveye tırmandığı bir dönemde bile bütün tepkilere rağmen son kamu işletmelerinden şeker fabrikalarının satıldığını hatırlayalım. Bu ülke ve halkın tümüyle kapitalist sömürücülüğe teslim edilmesini amaçlayan süreç neredeyse tamamlanmıştır. Duyarlı çevrelerin canhıraş mücadelesine rağmen bu süreç küresel kapitalizmin yağma ve talancı programlarını benimseyen siyasetlerce pervasızca yürütülmüş ve nihâî karanlık tablo kaçınılmaz olmuştur.

Ülkenin neredeyse bütün gıda ürünlerini ithalat marifetiyle temin ettiği, bankaların kârlarını rekor oranlarda arttırdığı, emekçi kitlelerin fakirliklerinin her geçen gün derinleştiği bir vasatta kazanan ve kaybeden bloklar açıkça gün yüzüne çıkmıştır. Bütün kamu varlıklarının sermayeye peşkeş çekilmesiyle şehirler ve köyler hızla tüketim köleliğine dûçâr edilmiş, üretkenlik katledilmiş, işsizlik zirve yapmıştır.

Halkımızı popülist söylemlerle aldatmaya çalışanlar, bu karanlık tablodaki paylarını gizlemek istemektedirler. Zaten evine ekmeğini zor götüren, borç batağında çırpınan ve üretim imkânlarından mahrum kalan halkımız yeni bedeller ödemeye mahkûm edilemez. Bu vasatta yapılacaklar bellidir. Sermayeye peşkeş çekilen bütün kamu varlıkları, diğer bütün ortak zenginlikler halka devredilmelidir. Tarım ve teknoloji tekellerine dönük teslimiyet sonlandırılmalı, halkımızın tepesine binmiş bankacı, finansçı sömürgenler derdest edilmelidir.

Halkımızın yağmalanmasında, köleleştirilmek istenmesinde payı olan herkes Âlemlerin Rabbi olan Allah’a ve halkımıza hesap verecektir. Yerel ve küresel efendilerin, sermayenin değil, Rabbimizin kulu olduğumuz bilinciyle bu köleleştirme harekâtına var gücümüzle karşı duracağımızı beyan ederiz.

EĞİTİM İLKE-SEN