MEB Haber

MEB atamalarda norm güncellemesini hesaba katmadı

MEB atama takvimini açıkladıMEB bu takvime göre atama yaparsa emin olun bu atamalar elinde patlar. Önemli olan atama yapmak değil sağlıklı atama yapmak, mağdur yaratmamak.

Yönetmelikler değişmeden, normlar güncellenmeden atama yapmak demek yeni mağduriyetler yaratmak demek.

Gelecek yılın kadroları belli değilken atama yaparsanız, yer değiştirecek öğretmeni Mayıs’ta atarsınız Haziran’da norm güncelleyince fazlaya çıkarırsınız.

Ayrıca, bu takvimde okul yöneticileri yok. Bu insanlar yani 13 Haziran’dan sonra görevine son vereceğiniz yöneticiler ne olacak? İsteğe bağlı isteme hakkı bile olmayacak çünkü istemeye zaman yok ve yöneticilikte kalıp kalmayacağını bilmiyor…

Biz çok iyi biliyoruz ki yönetmelikler (norm, öğretmen atama, yönetici görevlendirme) hazırlanıyor ama bu takvime yetişmez…

Bu şekilde de atama yapılmaz, yapılamaz…

MEB atama takvimini açıkladı.

MEB bu takvime göre atama yaparsa emin olun bu atamalar elinde patlar.

Önemli olan atama yapmak değil sağlıklı atama yapmak, mağdur yaratmamak.

Yönetmelikler değişmeden, normlar güncellenmeden atama yapmak demek yeni mağduriyetler yaratmak demek.

Gelecek yılın kadroları belli değilken atama yaparsanız, yer değiştirecek öğretmeni Mayıs’ta atarsınız Haziran’da norm güncelleyince fazlaya çıkarırsınız.

Ayrıca, bu takvimde okul yöneticileri yok. Bu insanlar yani 13 Haziran’dan sonra görevine son vereceğiniz yöneticiler ne olacak? İsteğe bağlı isteme hakkı bile olmayacak çünkü istemeye zaman yok ve yöneticilikte kalıp kalmayacağını bilmiyor…

Biz çok iyi biliyoruz ki yönetmelikler (norm, öğretmen atama, yönetici görevlendirme) hazırlanıyor ama bu takvime yetişmez…

Bu şekilde de atama yapılmaz, yapılamaz…

Biz yine de beklentiler noktasında bazı konulara değinmek istiyoruz.

Norm kadrodaki beklentiler bellidir:

-Norm kadro fazlalığını önleyecek düzenleme yapılması,

-Yönetici normlarının objektif bir şekilde yeniden ele alınması,

-Öğretmenlerin nöbet görevlerinin yönetmelikte ve hesaplamalarda yer alması,

-Öğretmenin norm fazlası olma süreci Eğitim-Öğretim yılı başında tamamlanmalı, görevlendirme, norma bağlı yer değiştirme süreçleri bu dönemde sonlandırılması,

-Norm fazlası olan bir alan öğretmeninin bulunduğu kurumda ders dağıtımı yapılırken norm fazlası öğretmenin de hesaba katılıp katılmayacağının yönetmeliğe işlenmesi,

-Norm hesaplamalarının kesin tarihlerle sınırlandırmak yerine, öğrenci sayısı ve öğrenciler tarafından seçilen derslerin netleşmesinin ardından değişikliğe imkan verecek şekilde düzenlenmesi,

-Keyfi olarak norm artışı ya da azaltması yapmak suretiyle öğretmenlerin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi,

-Norm kadro tespiti yapıldıktan sonra gerekçeleriyle öğretmenlere duyurulması varsa itirazların alınıp değerlendirilmesi, okul/ilçe ve il komisyonlarında sendika temsilcilerinin bulunması,

-Norm fazlası olan öğretmene durumun yazılı olarak tebliğinin onayı izleyen birkaç gün içerisinde yapılması,

-Eğitim Bölgesi normu uygulamasının gözden geçirilmesi, standarda bağlanması…

Maksut BALMUK

Kaynak: Memurlar.net