MEB Haber

MEB, kendi sorumluluğunu müdürlere yıkıyor!

MEB’de yıllardır sona ermeyen sorun yine devam ediyor. Okul müdürleri zor imkanlarla çalıştırdıkları temizlik personeline sigorta yapmadıklarında yıllar sonra davalı olmaktalar ve dava sonucunda idare yani bakanlık davayı kaybetmektedir.

Yeni yasalara göre bu dava sonucunda ödenecek tazminat okul müdürlerinden rücu edilmekte yani müdürden alınmaktadır. Bu konuda mağduriyetlerin artması sonucu okula gerekli personeli vermeyen bakanlık cezayı da üstlenmemektedir. İnsanların emeklilik ikramiyelerinden bile fazla tutan tazminatlara maruz kalan okul müdürlerinin mağduriyetleri bakanlıkça giderilmesi, konuya devletin el atması gerekirken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir yazı yayımlayarak okul müdürlerini uyarmıştır.

Yazı aynen şöyle;

“İlçenize bağlı İlkokul, Ortaokul ve Anaokullarının temizlik hizmetleri Bakanlığımızca gönderilen ve İl Özel İdare Bütçesine aktarılan ödeneklerle karşılanmaktadır. Ancak, bazı okullarımızın daha iyi temizlik hizmeti yaptırmak için Okul Aile Birliklerinden çalıştırdıkları personelin maaşlarını veya SGK primlerini ödeyemez duruma düştüklerinde hak sahipleri de doğal olarak yargıya başvurarak, alacaklarını masrafları ile birlikte tahsili cihetine gitmektedirler.

Genellikle Bakanlığımız adına ve aleyhine açılan bu tür davalarda hükmedilen tazminat, zorunlu olarak Merkezi Bütçeden karşılanmaktadır. Hem yargı yükünü artıran hem de harcama planlarında yer almayan bu tür tazminatlar, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını engellemektedir.

Okul Aile Birliği ve idarecilerinin ileride bu tazminatlar nedeniyle olası bir rucu davasına muhatap olmamaları için SGK pirimi, ücret ve tazminatının ödenmesinde sorun yaşayacak personeli çalıştırmamaları konusunda uyarılmasını önemle rica ederim.”

Bu tazminatları okul müdürlerine rücu edenlere sormak lazım;

O okulu denetleyen müfettişler neden görmemiş? İlçe İl müdürleri neden denetlememiş, bu okulu temiz tutan müdürün, sağlıklı eğitim yapan müdürün ödüllendirilmesi mi yoksa yılların çalışması ürünü olan emekli ikramiyesine dahi el konulması mı gerekir?

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Kaynak: Memurlar.net