MEB Haber

MEB’den yine ‘kariyer sistemi’ hazırlığı

2014 yılı Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Eğitimde 32 tedbir yer alıyor. Dikkat çekici iki değişiklik bulunuyor

Özellikle Tedbir 10 öğretmenler için önemlidir.

Bu kapsamda, MEB, 2014 yılı içinde “Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarını yeniden belirlemeyi ve deneyimli, nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasını teminen farklılaştırılmış ücret modeli uygulayacağını” kendisine hedef olarak koymuştur. Bu hedefin ne kadar gerçekleştirilebileceğini 2014 yılında göreceğiz.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA DAİR STRATEJİ BELGESİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Hedefler arasında yer alan bir tedbir ise MEB’in ne kadar yavaş hareket ettiğini göstermesi açısından manidardır. “Öğretmen istihdamına ilişkin strateji ve politika belgesi hazırlanacak ve uygulanmaya başlanacaktır.” 2013 yılı programında da yer almaktaydı. MEB bu önemli hedefi dahi bu yıl yürürlüğe koyamamış göründüğünden, aynı tedbir 2014 yılı programına da konulmuştur.

Planın tamamını görmek için Memurlar.net