MEB Haber

MEB, yönetici atamadaki maddeleri nasıl uygulayacak?

MEB yönetici atama yönetmeliğine öyle maddeler koydu ki amacına hizmet etmesi ya da uygulanması mümkün değil.

MEB bu maddeyi koyarken başka şeyleri amaçladı biz de bu amaca yönelik yorumlar yaptık fakat uygulamada hukuken amaca hizmet etmeyecek bir madde hatta maddeler söz konusu.

MEB; ya bu sevdadan vaz geçecek ya da yönetmeliği değiştirecek sevdasına kavuşacak. Bu sevda bir gün gelir kendi başına da bela olabilir bizden hatırlatması…

Maddelere geçelim:

“Madde-5… e) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

şartları aranır.”

Şimdi bu maddeyi kime uygulayacaksınız?

1- Bugün ya da bugünden sonra yapılacak sınava kadar ceza alanlara uygulanamaz. Çünkü Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde” Yazılı sınav ne zaman yapıldı? 01-02 Ekim 2011’de öyleyse şimdi (yönetmelikten sonra ceza alana uygulayamazsınız)

2- 01-02 Ekim 2011 ile 04 Ağustos 2013 arası ceza alanlara da uygulanamaz. Çünkü: “Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde” ifadesine girmiyorlar.

3- Sınavdan itibaren 4 yıl geriye gidelim. (MEB’in amaçlamadığı kesime); 2007 ile 2009 arsında olanlara da uygulayamazsınız çünkü bunlar bugün itibariyle cezanın üzerinden 4 yıl geçtiğinden yeniden yönetici olma hakkını kazanmışlardır. (Madde 21)

Gelelim diğer maddeye:

“Madde-23… d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri, sona erer.”

Peki, bu maddeyi kime uygulayacaksınız? Soruşturma ve İnceleme Sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenlere mi?

Orada duralım: Soruşturma sonucu yöneticilik görevi alınabilir fakat İnceleme sonucu yöneticilik alma olamaz. Geçici tedbir olabilir fakat bunun adı da soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici görevden alma olur. İnceleme sonucunda ancak ve ancak soruşturma yapılmasına gerek olup olmadığına karar verilebilir. Biz bu konuyu böyle biliyoruz aksini iddia edenler varsa cevaplarını da bekliyoruz…

Bunda da bir hayır vardır diyelim ve tekrar edelim: MEB ya bu sevdadan vaz geçecek ya da yönetmelik maddesini değiştirecek. Gerçi her halükarda değişiklik şart. Hazır değişiklik yapılırken sözlü sınavı da kaldırsın ve

“(3) Eğitim Kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.” maddesinin uygulama zorluğundan da kurtulsun.

MEB önerilerimiz doğrultusunda konuyu düzeltmeye çalışmış ve türü itibarıyla ayrı ayrı ifadesini koymuştur. Bu bile çözmez sorunu. Nedenine gelince ne demek türü? Evet, Türü kelimesini anlayamadım. Hemen atlayıp, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi, okul öncesi demeyin sakın… Hangi türe göre ayıracaksınız insanları?

Biri çıkar da; “50 tane İlkokul vardı duyuruda ben de Sınıf öğretmenleri arasında 145. İdim. Beni neden sözlüye çağırmadınız?” diye sorarsa 5 tane de başka branşlardan (Rehberlik, İngilizce, Din K. Ahl B. gibi) vardı mı diyeceksiniz?

Ya da tam tersi durum olur da 50 kişilik yere 165 çağırdığınızda ve 165.yi atadığınızda ne cevap vereceksiniz?

Bu yaklaşım yanlıştır. Bu nedenle en iyisi insanların modülde talepte bulundukları gibi Sözlü Sınavı kaldırın ve onlardan aldığınız fikirlere saygılı olduğunuzu da gösterin, olsun bitsin.

Yok, eğer öğretmenlerin çoğunluğu aksine talepte bulundularsa onu da açıklayın bilelim.

Hazır değişiklik yapmışken Yeniden atamayı da unutmayın. 4+4+4 nedeniyle gelecek kaygısı yaşayarak branş değiştirenlerin yöneticiliklerini düşürdüğünüzü yada herhangi bir nedenle il içi yada il dışı yer değiştirdiği için yöneticiliği düşenleri mağdur etmeyin… Onlar eski mevzuata ve size güvendiler mahcup etmeyin.

Söyleyecek çok söz var fakat şimdilik bu kadar yeter…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Değerlendirmenin tamamı için kaynak: www.memurlar.net