Kamu HaberManşet

Kamu Çalışanlarının Emeğinin Hakkı Çalınmıştır!

2 milyon 650 bin kamu çalışanı ve 1 milyon 900 bin kamu emeklisini ilgilendiren toplu görüşmeler, bayram öncesi oldu-bittiye getirilerek tamamlandı.

Hükümet ve Memur-Sen arasında imzalanan mutabakat, kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanmadığı, fakat siyasi iradenin çıkarlarının onaylandığı bir metin oldu.

Bu sözleşme, kamu çalışanlarının ne mali ne de sosyal haklarıyla ilgili ciddi bir kazanım sağladı!

Önce mali kısmına bakalım… 2014 yılının tamamı için verilen zam, brüt olarak 175 TL. Vergiler ve kesintilerden sonra yıllık toplam 123 TL. 2015 yılı içinse yüzde 3 artı yüzde 3 zam verilecek. Böylece kamu çalışanları, resmen yoksulluk sınırının altında kalmaya devam edecek.

Diğer taraftan maaşlara katsayı üzerinden değil de doğrudan böyle bir zam verilmiş olmasıyla 2014 yılında aile yardımı, çocuk yardımı, ek ders ücreti, ek ödeme, özel hizmet tazminatı ve fazla mesai ücretlerine de hiçbir zam yapılmamış olacak! 

Anlaşılan o ki, hükümet ve yetkili konfederasyon, toplu görüşmeleri tam bir gölge oyununa dönüştürmüşler, çok yazık! Ve bir o kadar da rezalet!

Dahası, vergi dilimlerinde bir düzenleme yapılmadı için zaten bu zamların çoğu, Temmuz, bilemediniz Ağustos, Eylül aylarından itibaren fazlasıyla geri alınıyor!

Mali haklarda kamu çalışanlarına hiçbir doğru dürüst kazanım sağlanamadığı gibi, toplu sözleşmeye sosyal haklar olarak geçen birçok madde de zaten geçen yıldan kabul edilmiş olan maddelerin tekrarından ibaret… Birkaç yeni madde var ki, o da zaten herkesi ilgilendiren hususlar değil…

Eleştirilecek daha çok husus var. Devam edeceğiz ama şimdilik söylemek istediğimiz şu ki, kamu çalışanlarının emeğinin hakkı yine verilmemiştir, tıpkı tüm çalışanların verilmediği gibi…

İşsizlik baskısı ve “beğenmeyen gitsin” mantığı arasında sıkışan milyonlarca kamu çalışanı, yoksulluk sınırının altında bir maaşa mahkûm edilmiştir.

Ve ne yazık ki, kamunun, kamu çalışanlarının emeğini, hakkını, hukukunu koruması gereken yetkili konfederasyon, adeta hükümet’in siyasal çıkarını koruyarak ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur!

EĞİTİM İLKE-SEN