ManşetMesajlarımız

Sözün şiddetle bastırılmak istenmesini kınıyoruz!

Eğitim İlke-Sen, Özgür-Der şubelerine dönük saldırıları kınayan bir mesaj yayınlayarak, tekrarının asla yaşanmamasını istediklerini belirtti

Suriye’de çözümsüzlük ve şiddet ortamının derinleşmesiyle, bugüne kadar on binlerce insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce aile yerini, yurdunu terk etmiştir. Kriz, Suriye’nin içten içe ve trajik biçimde yıkımına yol açarken; bölgedeki birçok sosyal ve siyasal fay hattını da tetiklemiştir. Tarihten gelen ayrışmalara, geçen yüzyıldan kalan siyasal kamplaşmaların eklenmesiyle; her geçen gün ortaya telafisi kolay olmayan başka sorunlar çıkmaktadır.

Nitekim bir süredir Rojova bölgesinde Kürt halkının ikamet ettiği köylerde ve savunmasız insanları da hedef alarak yeni kaos ortamlarına zemin hazırlamaya matuf menfur saldırı ve çatışmaların akabinde gündeme gelen bazı iddialar, Rojova’ya doğru derinleştirilmek istenen krizin, tüm bölgeyi kuşatacak daha tehlikeli bir aşamaya varmasına yol açmıştır. Bu aşamada İslami kimlikli bazı sivil toplum kuruluşları önce hedef gösterilmiş, sonrasında ise Van’da ve Diyarbakır’ın Bağlar semtinde Özgür-Der şubelerine dönük şiddet eylemleri düzenlenmiştir. Eğitim İlke-Sen olarak Özgür-Der’i hedef alan bu saldırıları kesin bir dille kınıyor, tekrarının asla yaşanmamasını ümit ediyoruz. Siyasal kutuplaşmanın yeterince tahrip edici bir hal aldığı vasatın, bir de böylesine saldırılarla beslenmesi kesinlikle kabul edilemez. Mevcut sorunlar yeterince üzüntü vericiyken; bunlara yeni çatışma alanlarının eklenmesinin egemenler dışında kimseye faydasının olmayacağı açıktır.

Yaşanan gelişmeleri genel olarak değerlendirdiğimizde, Suriye krizinin çözümüne dönük farklı siyasi yaklaşımların, krizin kendisinden daha büyük bir soruna dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu tür kritik zamanlarda, her sözün ve fiilin etkisinin normalden daha fazla olduğu ise kesinlikle unutulmamalıdır. Bu sebeple yaftalama, karalama, itibarsızlaştırma ve düşmanlaştırmaya dönük her türlü davranıştan uzak durulması, bütün tarafları bağladığını savunduğumuz önemli bir sorumluluktur. Başta Suriye olmak üzere yaşanan tüm zulmün ve acıların her açıdan bir an önce son bulması, bölgemizin barış ve esenliğe kavuşması ise en büyük temennimizdir.

Doğan Özlük

Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı