AçıklamalarımızManşet

Özür Grubu’nda Müjde Değil Özür Bekliyoruz

Eğitim İlke-Sen özre bağlı yer değiştirmelerinin yasal bir hak olduğunu ve eş durumuna bağlı özür grubu atamalarında takvimin zaten yeterince geciktirildiğini hatırlatarak, kamu çalışanlarının müjde değil özür beklediğini belirtti

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI MÜJDE DEĞİL YASAL HAKTIR

Herkesin eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle birlikte olabileceği yerde çalışmaları en doğal ve insani hakkıdır. Fakat kamuda ve özel sektörde farklı dönemlerde gerçekleşen yer değiştirmeler, eşleri birbirinden, çocukları ebeveynlerinden ayırabilmektedir. Böyle bir durumda, mağduriyetin en kısa zamanda giderilebilmesi esas olmalıdır.

Buna karşı bir süredir Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in kişisel tavrı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Oysaki kamu çalışanlarının eş, sağlık ve öğrenim durumuna bağlı olarak, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere atanmak üzere il içi ya da iller arası yer değiştirme başvuru yapabilmeleri, 27573 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre yasal güvence altına alınmış bir haktır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizi yakından ilgilendiren bu müjdeyi açıklamak istiyorum. Öğretmenlerin mazeret atamaları yaz aylarında yapılıyordu. Sağlık ve eş durumu başta olmak üzere şubat ayında öğretmenlerin mazeret atamalarını gerçekleştireceğiz” ifadeleri kullanılmıştır.

Kamu çalışanlarına dönük bu açıklamanın müjde olarak nitelendirilmesi doğru değildir.

Nitekim Ocak ayındaki eş durumu özrü atamalarıyla ilgili olarak mezkur yönetmeliğin 37. maddesinin birinci fıkrasında “Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır…. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır.” hükmüne yer verilmektedir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ailelerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiği açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar yasal takvime uygun davranmamış, yönetmeliği ihlal etmiştir.

Şimdi zaten uygulaması geciktirilmiş bu yönetmeliğin uygulamaya geçirecek olması, bir müjdeyi değil özrü hak etmektedir.

Eğitim İlke-Sen

İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası