MEB Haber

Müdür atama yetkisi valilere verilebilir

Başbakan Erdoğan, Gaziantep’teki temasları sırasında eğitim çalışanlarını ilgilendiren bir değişikliği gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklamasında Erdoğan, “Müdürler puana göre atanınca yatılı bölge okulları sıkıntı yaşıyor. Şimdi biz bir çalışma yapıyoruz, bu tamamlanınca puan ve sicil baz alınarak üç aday belirlenecek. O ilin valisi, bunların arasından birini müdür olarak atayacak.” ifadesini kullandı. 

İlk olarak “sicil notu” uygulamasının kaldırıldığı, Başbakan’a iletilmemiş demek ki.

İkincisi, Başbakan Erdoğan’ın yaptığı çalışmanın hangi müdürleri kapsadığında bir muğlaklık söz konusu.

Bahsedilen atamalar YİBO müdürlükleriyle mi ilgili, yoksa tüm okul müdürlükleri mi, net değil.

Şayet tüm okul müdürlerinin valiler tarafından atanması düşünülüyorsa, o zaman buradaki seçim sisteminin rektörlük seçimlerine benzemesinin yaratacağı sorunların da gözardı edilmemesi gerekiyor.

Eğitim İlke-Sen

Basın-Yayın Bürosu