MEB Haber

Ortaöğretim Yönetmeliği’nde Neler Değişti?

2014-02-17_meb

Liselerde performans ödevleri kaldırıldı, teneffüslerin 10, öğle aralarının ise 45 dakika olmasına karar verildi. İkili eğitim yapan okullarda ders ve öğle aralarını süresi kısalabilecek. Seçmeli ders sınıfı açılabilmesi için en az 10 öğrenci gerekiyor. Meslek liselerinde alan seçimi 10’uncu sınıfta yapılacak, alan seçiminde öğrencinin ortaokul başarı puanının yüzde 40’ı ve 9’uncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı etkili olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Seçmeli dersler, teneffüsler ve öğle araları, meslek liselerinde alan seçimi gibi konuları içeren yönetmelikte yer alan değişiklikler özetle şöyle:

Sınıf içi performansa not: Performans ödevleri kaldırıldı. Bunun yerine öğrencinin ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde ettiği kazanımları yazılı, sözlü veya uygulamalı derslerdeki performansına göre not verilecek.

Ders süresi 40 dakika: Liselerde bir ders saati 40 dakika olacak. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olmayacak. İkili öğretim yapan okulllarda bu süre kısalabilecek.

Seçmeli dersler mayıs ayında belirlenecek: Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından mayıs ayının ikinci haftasından, eğitim yılı sonuna kadar yapılacak ve e-Okul’a işlenecek. Süresi içinde ders seçmeyen öğrencilerin, hangi dersi alacağı okul yönetimi tarafından belirlenecek. Seçmeli ders sınıfı açılabilmesi için en az 10 öğrencinin talebi olması gerekiyor. Ders yılı içinde öğrenci sayısı azalsa bile sınıf kapatılmayacak. Ortak derslerde sınıf bütünlüğüne dikkat edilecek fakat özel öğretim kurumlarında bu şart aranmayacak. Seçmeli ders sınıfı açmak için yeterli talep sağlanamazsa milli eğitim müdürlükleri onay verirse, merkezi bir okulda ortak sınıf açılabilecek. Farklı okul öğrencilerin kayıtları okullarında kalmak şartıyla istedikleri seçmeli dersi alabilecekler.

Liselere kayıt: Ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınavıyla liseye kayıt yaptıracak. Herhangi bir liseye yerleşemeyenler ikametlerine ve okullarının kontenjan durumlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirilecek.

Her sınıfa en fazla iki kaynaştırma öğrencisi: Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yaparak dengeli bir şekilde yerleştirecek.

Kaynak: Kamudanhaber