MEB Haber

Serbest kıyafet yönetmeliği değişti, yasak aynı kaldı!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullardaki öğrencilere serbest kıyafet uygulamasını getiren yönetmelik, 2013/5125 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yönetmeliğin ikinci maddesi “Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir.” şeklinde değiştirildi.

Buna göre, yönetmeliğin 4. maddesindeki Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.” hüküm devam edecek.

Başka bir ifadeyle kıyafet serbest olsa bile başörtüsü yasak olacak! 

Kılık-kıyafet konusunda tercihi velilere bırakan Bakanlar Kurulu’nun, diğer yasakta ısrarcı olmasını kınıyoruz. 

Eğitim İlke-Sen