Eylemlerimiz

Tokat’ta G20 Protestosu

EĞİTİM İLKE-SEN, İNANÇ İLKE-SEN, SAĞLIK İLKE-SEN, TOKAD ve ÖYB, dünyayı yağma politikaları ile bir yangın yerine çeviren G20 çete toplantısının Antalya’da yapılmasını bir eylemle protesto etti.

Eylemde açılış konuşmasını yapan Çetin Yıldırım, G20 toplantısının Türkiye’de yapılmasının Müslümanlar için son derece utanç verici olduğunu belirterek, “Amerikan 6. Filosuna sessiz kalan hatta destekleyen muhafazakar sağcı zihniyet, bu sefer de G20 denilen küresel çete düzenini bize güzel göstermeye çalışıyor, Müslümanım diyen insanların şu an dünyadaki her tülü olumsuzluğun sebebi olan bu küresel oligarşiye sessiz kalmasını anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Topluluk adına basın açıklamasını ise Özgür Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa KIYAK okudu. G20’nin misyonunun küresel kapitalist yağma rejiminin işleyiini sağladığına dikkat çeken Kıyak, “G20 nin adına değil topluluğa önderlik eden birkaç emperyalist ülkeye bakın, o zaman dünyada yaşanan bütün kötülüklerin faillerini görebilirsiniz” şeklinde devam etti.

IMG_5012

Küresel ısınmadan, mülteci krizlerine ortadoğunun kan gölüne dönmesinden Paris saldırılarına kadar failin G20 organiasyonunda aranması gerektiğini ifade eden KIYAK, halkların emperyalist yağmacıların, insan düşmanlarının karşısına dikilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

İçerideki Jitem ile küresel Jitemin paralel çalıştığını da sözlerine ekleyen KIYAK, “Elbet bu emperyalist çete hakka ve halklara hesap verecektir, Elbet zulmün çarkı bir gün kırılacaktır” şeklinde sözlerine son verdi.

Ayrıca eylemde “Küresel Sermaye Antalya’dan Defol”, “Kahrolsun Kapitalist Yağma Düzeni”, “Yaşasın Küresel İntifada” sloganları atıldı, tekbirlerle eylem sona erdi.

Haber: Emre ULUKAYA

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

KÜRESEL KORSANLIK DÜZENİNE HAYIR!

G20, ANTALYA’DAN DEFOL!

Değerli Arkadaşlar,

Bugün küresel emperyalizmin şefleri, yanlarına topladıkları işbirlikçileriyle beraber G20 adı altında Antalya’da bir araya geliyorlar.

Dünyayı aralarında şimdiye kadar fütursuzca pay etmiş bu şebeke, bundan sonra da nasıl bir paylaşım gerçekleştireceklerini planlamak, yağma rejimlerini nasıl sürdüreceklerini konuşup tartışmak için ülkemizde toplanıyor!

Bütün şer ve fitne odaklarının ülkemizde toplanıp mazlum ve mustazaf halklar aleyhine planlar yapacak olması bizim adımıza utanç vericidir! Bu organizasyona dahli olanlar bu utançta fazlasıyla pay sahibidirler! Mazlum halklar nezdindeki suçları son derece ağırdır!

IMG_5021

Dostlar,

G20 denen topluluk Büyük Şeytan ABD öncülüğünde bir araya gelen ve küresel kapitalizmin organizatörlüğünü yapan bir haydutluk şebekesidir! G20 denen çete, Küresel Korsanlık Rejiminin uygulayıcısıdır! Bütün bir yeryüzündeki yağma ve talandan işte bu G20 denen şebeke sorumludur!

Bu şebeke belirli aralıklarla toplanıp kararlar almakta ve bir sonraki dönemi planlamaktadır. Kapitalist kriterlere göre dünyanın gelişmiş ülkelerini temsil eden bu topluluğun misyonu küresel kapitalist yağma rejiminin işleyişini sağlama almaktır.

Şunu çok açık bir şekilde söylemeliyiz ki birilerinin gelişmesi başka birilerinin, başka halkların çalınan alın terine, dökülen kanlarına, yok edilen hayatlarına, yağmalanıp ifsat edilen coğrafyalarına rağmen olmaktadır.

Bu G20 denilen topluluk gelişme denilen söylencelerini bu acıların üzerine inşa ediyor. Topluluğun 20 sayısına bakmayın; bu topluluğa önderlik eden çekirdek emperyalist ülkelere bakın, işte o zaman bu işin asıl faillerini açık bir şekilde görebilirsiniz.

Kıymetli halkımız,

Başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyayı kan ve gözyaşına boğmaktan çekinmeyen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin gibi emperyalist ülkeler yarattıkları kaos ve karmaşayı çözüyormuş süsü vererek halkları aldatmak istiyor!

Bugün iklim değişikliğinin yarattığı felâketler insanoğlunun kapısını daha sık çalıyorsa bilin ki failleri işte bunlardır!

Bugün mülteci kardeşlerimiz, yavrularımız Ege’nin, Akdeniz’in serin sularında boğularak can veriyorsa bilin ki failleri bunlardır!

Bugün Libya’dan Yemen’e, Suriye’den Filistin’e, Kürdistan’dan Bahreyn’e, Afganistan’a kadar bütün bir İslam coğrafyası tarumar olmuş, hayat artık çekilmez hâle gelmişse bilin ki failler bunlardır!

Bugün yerkürenin her bir yanında insanlık varoluşsal bir krizin, bir anlamsızlık ve umutsuzluk batağının içinde, kölelik koşullarında debelenip duruyorsa bilin ki failleri bunlardır!

Emperyalist yağmacıların, insan düşmanlarının karşısına dikilen değerli dostlar,

Küresel neoliberal şiddet ve korku rejiminin kolluk güçleri bir araya gelerek insanlığa kendi yarattıkları canavarlar üzerinden yeni korkular dayatacak ve halklardan kesin bir teslimiyet talep edeceklerdir.

Geçen gün Paris’te yaşanan katliamın da böyle bir sonucu olacaktır. Dünyaya; özellikle Ortadoğu’ya, İslam ülkelerine şiddet, yağma, ölüm, sürgün ve acı üstüne acı taşıyan emperyalist ülkeler ektiklerini biçecek, biçtiklerine karşılık olsun diye daha da azgınlaşacak ve baskı araçlarını daha çok harekete geçirerek bütün bir insanlığı daha bir kıskaca alacak ve yeryüzünü çok daha fazla yaşanılmaz hâle getirecektir.

İçerde yerel JİTEM düzeni nasıl aklanıyorsa bugün küresel JİTEM düzeni paralel biçimde bir kez daha önümüze konacak ve başka bir dünya talebi, adil bir dünya özlemi yönündeki direniş ürkütülmek istenecektir.

Bizler bu küresel korku ve korsanlık rejimine; bu yağma ve soygun düzenine karşı sırtımızı Âlemlerin Rabbi olan Allah’a yaslayarak bütün ezilen halklarla yan yana, omuz omuza durmaya devam edecek ve küresel zorbalık rejimine karşı “Küresel İntifada” çağrısını yükselteceğiz!

Elbet zulmün çarkı bir gün kırılacaktır.

Elbet bu emperyalist çete bir gün halklara ve Hakk’a hesap verecektir.

Kahrolsun emperyalist şebekeler!

G20 Antalya’dan defol!

Türkiye G20’den ayrılsın!

Yaşasın Küresel İntifada!

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.egitimilkesen.org)

İNANÇ İLKE-SEN (İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.inancilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.saglikilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, www.tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, www.ozguryazarlarbirligi.org)

Adına Mustafa KIYAK ÖYB Başkan Yardımcısı