EylemlerimizManşet

İstanbul’da “G20 Antalya’dan Defol!” Eylemi

EĞİTİM İLKE-SEN, İNANÇ İLKE-SEN, SAĞLIK İLKE-SEN,  TOKAD ve ÖYB İstanbul’da, Eminönü’nde gerçekleştirdikleri bir eylemle G20 zirvesini protesto etti.

Eylemde topluluk adına açıklamayı EĞİTİM İLKE-SEN Genel Başkanı Ahmet ÖRS yaptı. Ahmet ÖRS açıklamasında G20’yi Büyük Şeytan ABD öncülüğünde bir araya gelen ve küresel kapitalizmin organizatörlüğünü yapan bir haydutluk şebekesi olarak tanımladıktan sonra “Bütün şer ve fitne odaklarının ülkemizde toplanıp mazlum ve mustazaf halklar aleyhine planlar yapacak olması bizim adımıza utanç vericidir! Bu organizasyona dahli olanlar bu utançta fazlasıyla pay sahibidirler! Mazlum halklar nezdindeki suçları son derece ağırdır!” diye konuştu.

2015-1115-G20-eylemi-2

Bütün dünyayı kan ve gözyaşına boğmaktan çekinmeyen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin gibi emperyalist ülkeler yarattıkları kaos ve karmaşayı çözüyormuş süsü vererek halkları aldatmak istediğine dikkat çeken Ahmet ÖRS sözlerini “Yerkürenin her bir yanında insanlık varoluşsal bir krizin, bir anlamsızlık ve umutsuzluk batağının içinde, kölelik koşullarında debelenip duruyorsa bilin ki failleri bunlardır!” diye sürdürdü.

Küresel neoliberal şiddet ve korku rejiminin kolluk güçlerinin bir araya gelerek insanlığa kendi yarattıkları canavarlar üzerinden yeni korkular dayatacağını ve halklardan kesin bir teslimiyet talep edeceğinin altını çizen Ahmet ÖRS, “İçerde yerel JİTEM düzeni nasıl aklanıyorsa bugün küresel JİTEM düzeni paralel biçimde bir kez daha önümüze konacak ve başka bir dünya talebi, adil bir dünya özlemi yönündeki direniş ürkütülmek istenecektir.” dedi.

Konuşmasını “Bizler bu küresel korku ve korsanlık rejimine; bu yağma ve soygun düzenine karşı sırtımızı Âlemlerin Rabbi olan Allah’a yaslayarak bütün ezilen halklarla yan yana, omuz omuza durmaya devam edecek ve küresel zorbalık rejimine karşı “Küresel İntifada” çağrısını yükselteceğiz!” diye tamamlayan Ahmet ÖRS, Türkiye’nin G20’den ayrılmasını istedi.

Eylem boyunca İngilizce ve Türkçe pankart ve dövizler taşınırken sloganlar atıldı ve tekbir getirildi.

Haber: Mustafa Özeke

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

KÜRESEL KORSANLIK DÜZENİNE HAYIR!

G20, ANTALYA’DAN DEFOL!

Değerli Arkadaşlar,

Bugün küresel emperyalizmin şefleri, yanlarına topladıkları işbirlikçileriyle beraber G20 adı altında Antalya’da bir araya geliyorlar.

Dünyayı aralarında şimdiye kadar fütursuzca pay etmiş bu şebeke, bundan sonra da nasıl bir paylaşım gerçekleştireceklerini planlamak, yağma rejimlerini nasıl sürdüreceklerini konuşup tartışmak için ülkemizde toplanıyor!

Bütün şer ve fitne odaklarının ülkemizde toplanıp mazlum ve mustazaf halklar aleyhine planlar yapacak olması bizim adımıza utanç vericidir! Bu organizasyona dahli olanlar bu utançta fazlasıyla pay sahibidirler! Mazlum halklar nezdindeki suçları son derece ağırdır!

Dostlar,

G20 denen topluluk Büyük Şeytan ABD öncülüğünde bir araya gelen ve küresel kapitalizmin organizatörlüğünü yapan bir haydutluk şebekesidir! G20 denen çete, Küresel Korsanlık Rejiminin uygulayıcısıdır! Bütün bir yeryüzündeki yağma ve talandan işte bu G20 denen şebeke sorumludur!

Bu şebeke belirli aralıklarla toplanıp kararlar almakta ve bir sonraki dönemi planlamaktadır. Kapitalist kriterlere göre dünyanın gelişmiş ülkelerini temsil eden bu topluluğun misyonu küresel kapitalist yağma rejiminin işleyişini sağlama almaktır.

Şunu çok açık bir şekilde söylemeliyiz ki birilerinin gelişmesi başka birilerinin, başka halkların çalınan alın terine, dökülen kanlarına, yok edilen hayatlarına, yağmalanıp ifsat edilen coğrafyalarına rağmen olmaktadır.

Bu G20 denilen topluluk gelişme denilen söylencelerini bu acıların üzerine inşa ediyor. Topluluğun 20 sayısına bakmayın; bu topluluğa önderlik eden çekirdek emperyalist ülkelere bakın, işte o zaman bu işin asıl faillerini açık bir şekilde görebilirsiniz.

Kıymetli halkımız,

Başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyayı kan ve gözyaşına boğmaktan çekinmeyen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin gibi emperyalist ülkeler yarattıkları kaos ve karmaşayı çözüyormuş süsü vererek halkları aldatmak istiyor!

Bugün iklim değişikliğinin yarattığı felâketler insanoğlunun kapısını daha sık çalıyorsa bilin ki failleri işte bunlardır!

Bugün mülteci kardeşlerimiz, yavrularımız Ege’nin, Akdeniz’in serin sularında boğularak can veriyorsa bilin ki failleri bunlardır!

Bugün Libya’dan Yemen’e, Suriye’den Filistin’e, Kürdistan’dan Bahreyn’e, Afganistan’a kadar bütün bir İslam coğrafyası tarumar olmuş, hayat artık çekilmez hâle gelmişse bilin ki failler bunlardır!

Bugün yerkürenin her bir yanında insanlık varoluşsal bir krizin, bir anlamsızlık ve umutsuzluk batağının içinde, kölelik koşullarında debelenip duruyorsa bilin ki failleri bunlardır!

2015-1115-G20-eylemi-3

Emperyalist yağmacıların, insan düşmanlarının karşısına dikilen değerli dostlar,

Küresel neoliberal şiddet ve korku rejiminin kolluk güçleri bir araya gelerek insanlığa kendi yarattıkları canavarlar üzerinden yeni korkular dayatacak ve halklardan kesin bir teslimiyet talep edeceklerdir.

Geçen gün Paris’te yaşanan katliamın da böyle bir sonucu olacaktır. Dünyaya; özellikle Ortadoğu’ya, İslam ülkelerine şiddet, yağma, ölüm, sürgün ve acı üstüne acı taşıyan emperyalist ülkeler ektiklerini biçecek, biçtiklerine karşılık olsun diye daha da azgınlaşacak ve baskı araçlarını daha çok harekete geçirerek bütün bir insanlığı daha bir kıskaca alacak ve yeryüzünü çok daha fazla yaşanılmaz hâle getirecektir.

İçerde yerel JİTEM düzeni nasıl aklanıyorsa bugün küresel JİTEM düzeni paralel biçimde bir kez daha önümüze konacak ve başka bir dünya talebi, adil bir dünya özlemi yönündeki direniş ürkütülmek istenecektir.

Bizler bu küresel korku ve korsanlık rejimine; bu yağma ve soygun düzenine karşı sırtımızı Âlemlerin Rabbi olan Allah’a yaslayarak bütün ezilen halklarla yan yana, omuz omuza durmaya devam edecek ve küresel zorbalık rejimine karşı “Küresel İntifada” çağrısını yükselteceğiz!

Elbet zulmün çarkı bir gün kırılacaktır.

Elbet bu emperyalist çete bir gün halklara ve Hakk’a hesap verecektir.

Kahrolsun emperyalist şebekeler!

G20 Antalya’dan defol!

Türkiye G20’den ayrılsın!

Yaşasın Küresel İntifada!

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası,www.egitimilkesen.org)

İNANÇ İLKE-SEN (İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası,www.inancilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası,www.saglikilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği,www.tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, www.ozguryazarlarbirligi.org)

adına Ahmet Örs, Eğitim İlke-Sen Genel Başkanı