Akademi Haber

Üniversitelerdeki disiplin mevzuatında düzenleme

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli, YÖK başkanlığınca 1982 yılında çıkarılan bir yönetmeliğe dayanılarak yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunda disipline yönelik hükümlerde yapılan değişiklik sonrasında bu yönetmeliğin de değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik, 29 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

En önemli değişiklikler şu şekildedir:

1- Yükseköğretim Genel Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu olmuştur. Daha önce Yürütme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu idi.

2- Yönetim Görevinden Ayırma, Görevinden Çekilmiş Sayılma ve Üniversite Öğretim Mesleğinden çıkarma cezaları kaldırılmıştır. Üniversite Öğretim Mesleğinden çıkarma cezası kalkmış ama Kamu Görevinden Çıkarma cezası varolduğu için öğretim elemanı yine de meslekten çıkarılabilecektir.

3- Bilimsel çalışmalar dışında resmi konularda basına konuşana verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kınamaya düşürülmüştür.

4- İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek veya toplu müracaat gibi fiillere verilen cezalar kaldırılmıştır.

5- Uyarma, kınama ve aylıktan kesmeye karşı disiplin kurullarına itirazda bulunuabilecektir.

Kaynak: Memurlar.net