MEB Haber

Yönetici Atamaya Mülakat Getirilemez

Mülakat(torpil) ülkemizdeki hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi evrensel hukuk kurallarına da aykırıdır her şeyden önemlisi insanlık onurunu zedeleyen bir uygulamadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama kriterleri arasına mülakat uygulamasını da eklemeyi düşünüyorsa biz şimdiden uyarı görevimizi yapalım ve bu düşüncelerini bir daha hatırlamamak üzere tarihin tozlu raflarına kaldırmalarını temenni edelim. Böyle bir uygulama yönetici atama işlemlerini iptal ettirecek, zararlı çıkan ise ülkemiz ve eğitimcilerimiz olacaktır.

Objektif ve nesnel ölçütlerle yapılacak atamaların en iyi seçme aracının yazılı sınav sonuçları olduğu kamuoyunca bilindiği gibi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri kararlarıyla da içtihat halini almıştır.

İdare Mahkemeleri ve Danıştay bu gibi sorunlarda ısrarla sınav sonuçlarına göre yapılacak atamaların objektif olacağından bahsetmektedir.

Danıştay verdiği kararlarda sınav sonuçlarına göre yapılacak atamaların objektif ve nesnel ölçütlerin vazgeçilmezi olduğunu, sınav sonucuyla yapılacak atamaların hukuka uygunluğunu ısrarla vurgulamaktadır…

Mülakat uygulamasının hukuka uygun olmadığına dair Danıştay Dairelerinin yüzlerce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun onlarca kararı bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının, 652 sayılı KHK ile mülakatı yasal zemine oturtmaya çalıştığı bir gerçektir fakat unuttuğu nokta Danıştay mülakat uygulamasına karşı çıkarken Anayasamıza, uluslararası hukuksal düzenlemelere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa v.b. atıf yapmaktadır. Kısacası 652 sayılı KHK mülakatı yasallaştıramaz.

Unutulmamalıdır ki çıkarılan kanunların her zaman doğru ve hukuka uygun olduğu söylenemez.

Görüldüğü gibi mülakat uygulaması hukuksal anlamda sakattır. Böyle bir uygulama getirilecek olursa Milli Eğitim Bakanlığının kaos uygulamalarına bir yenisi daha eklenecek, olası iptal kararları eğitim sistemimizi daha da yaralayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı illa da yönetmeliği değiştirmek istiyorsa önerimiz; var olan yönetmeliği daha da objektif hale dönüştürmesi, keyfiyete yer veren maddeleri revize etmesi ve yönetici adayları arasında eşitsizlik oluşturan, sekiz yıl önce bir kez yaptığı sınavla elde edilen uzman öğretmenlik unvanına verdiği puanı kaldırması yada(en doğrusu) bu sınavı eğitimcilerimizin önüne biran önce getirmesidir.

memurlar.biz/ÖZEL