Kamu Haber

Zorunlu “şark” hizmeti doğru bir çözüm değil

Yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanını yakından ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili kamuoyuna bazı haberler yansımaya başladı

Zaman Gazetesi’nin haberine göre, askerlik, polislik ve doktorluk gibi bazı meslekleri kapsayan zorunlu doğu hizmeti artık bütün kamu çalışanlarını içine alacak şekilde genişletiliyor.

Bundan sonra her meslek grubundan memur, az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak. Ancak kurumlarda yer değiştirmeye tabi olacak personel, ikincil mevzuatla belirlenecek. Şark görevinin hangi memurlar ve unvanlar için uygulanacağı ise yönetmelikle tespit edilecek.

Eğitim İlke-Sen olarak kamu çalışanlarını rızası dışında bu tür uygulamalara mecbur etmenin doğru bir yöntem olmadığı kanaatindeyiz.

Bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar gözetilerek ücret politikasında bazı değişiklikler yapılabilir, aradaki dengesizlikler giderilebilir fakat kamu çalışanlarını iradesi dışında bu tür zorunlu hizmete maruz bırakmak sorunu çözmek yerine sadece mevcut huzursuzlukları arttıracaktır.