Sosyal Adalet

20 Yılda Gelir Dağılımı Eşitsizliği Yüzde 11 Arttı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın hazırladığı rapor, kapitalist dünya sisteminin ürettiği adaletsizliği ve zulmü gözler önüne serdi.

UNDP tarafından açıklanan rapora göre, “gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği 1990′dan 2010 yılına kadar yüzde 11 oranında artış” göstermiş. Yine rapora göre gelir tablosunun alt kısmındaki yüzde 50′lik nüfus, dünyadaki toplam gelirin sadece yüzde birlik dilimini alabiliyor.

Rapordaki ifadelere bakılırsa, en zengin gelir grubu ile diğer kesimler arasındaki gelir farkının boyutları ise egemenleri tedirgin edecek düzeye gelmiş! Şayet kapitalist model bu şekilde işlemeye devam ederse, derinleşen sömürü ve yoksulluk egemenliklerinin tepe taklak olmasına yol açacak!

Eğitim İlke-Sen, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1′lik dilimine giren kesiminin, dünyadaki toplam gelirin yüzde 40′ını aldığı bir düzenin ürettiği zulüm ile ayakta kalamayacağını savunmaktadır.