MEB Haber

MEB Bu Hatalarından Ders Alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar uyguladığı birçok düşüncesinin hüsranla bittiğini gördük.

4+4+4: 4+4+4 sistemi getirilirken kimseye sorulmadı. Dünyada bu sistemin uygulanmadığı bilimsel makalelerle ve tezlerle kamuoyunca görüldü. 4+4+4 sistemiyle sınıf öğretmenleri perişan edildi ve sınıf öğretmenliği bitirildi. Binlerce sınıf öğretmeni norm fazlası hale getirilerek geleceklerinden daha da önemlisi çocuklarının geleceklerinden şüphe duyar hale geldi. Hâlbuki bu sistem 5+3+4 şeklinde uygulansaydı hiçbir sorun yaşanmayacaktı ama yapılmadı… Norm kadro yönetmelik taslağı ve Özel eğitim yönetmelik taslağı incelendiğinde Bilim ve Sanat Merkezlerinin de sınıf öğretmenlerine kapatıldığı görülecektir. Yani sınıf öğretmenlerini norm fazlası yapmakla yetinilmedi bu norm fazlalarının sayısı nasıl artırılır diye uğraşılmaktadır.

 Ödenek: Okullara bir kuruş bile ödenek verilmedi fakat bağış aldığı iddia edilen eğitimcilerimize soruşturmada gecikilmedi. Özel okullara verileceği söylenen destek priminin onda birinin resmi okullara verilmesi durumunda birçok resmi okulun özel okullardan daha iyi olacağı bilinmelidir.

 147 Hattı: 147 hattı eğitime yarardan çok zarar vermiş, toplumda; iftira, hakaret hattı olarak algılanmıştır. Eğitimcilerimiz bu hat yüzünden sebepsiz yere iftiralara uğramış, soruşturma ve baskılarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu baskılara uğrayan eğitimcilerimiz mesleklerinden soğutulmuş, iş verimleri düşürülmüştür.

Mülakat: MEB yönetici atama yönetmeliğini yıllardır hakkaniyete uygun olarak hazırlayamadı, yönetici atamalarında mülakat getirerek haksızlığa kapı araladı. Eğitimcilerimiz maddi olarak en düşük maaş alan kamu personeli haline getirildi.

Rotasyon: Türkiye’de hiçbir bakanlıkta alt kademeye rotasyon yoktur. MEB’de ise tam tersidir ve tektir. Üst görevlere uygulanmayan rotasyon alt görevlere uygulanmaktadır. Okul müdür ve müdür yardımcılarına uygulanan rotasyonda bir birliktelik dahi sağlanamamıştır. Memurdan öte görevi olmayan müdür yardımcılarına uygulanan rotasyonun akıl ve mantıkla izahı da bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin itibarsızlaştırılması: Sayın Nabi Avcı döneminde öğretmenlerimizin küçük düşürülmesine şahit olmadığımızı belirterek konuyu açalım. Bir siyasetçimiz, “Ömer Dinçer öğretmenlere şeref kazandıracak” dedi. Yine bir siyasetçi meclis bahçesinde yaptığı açıklamada “öğretmenler ne yapıyor ki git git gel” dedi. Öğrencilere “Saçınıza karışan okul müdürünün saçını ben keserim” diyenlere dahi rastladık. Bu söylemler aklımızda kalanlardan bazıları. Ama bu söylemlere MEB cevap dahi vermedi/veremedi.

El Yazısı ve 60 Aylık Çocuklar: 4+4+4 sistemiyle beraber 60 aylık çocuklar 1. sınıflara alınmaya çalışılmıştı bunun yanlışlığına onlarca kez değindik. Bu uygulamadan şuanda vazgeçilmiştir. Peki, geçen seneki çocukların vebalini kim üstlenecektir? Yıllardır İlkokullarda el yazısı öğretilmeye çalışılmaktadır fakat Ortaokula gelen çocuklar el yazısını bırakmakta, düz yazıya geçmektedir. Bilim, sanat ve günlük yaşamda var olmayan el yazısı çocuklara zorla öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu çocuklar sonraki yıllarda zorluklar ve intibak sorunu yaşamaktadırlar. Bu uygulamaya niçin devam edilmeye çalışıldığını kimse anlayamamaktadır.

Kaynak: Kamu Ajans