Eğitim Haber

Eğitim Sisteminde Son Dönemde Yapılan Değişikler Neler?

2014_09_okul

MEB, var olan yönetmeliklere ek ya da yeni maddelerle yaptığı sessiz sedasız değişikliklerle, anaokulundan ortaöğretim kurumlarına, özel okullardan yönetici hatta öğretmenlerin atanması ve rotasyonuna kadar bazı düzenlemeler getirdi.

İşte o değişikliklerden bazıları:

 

Başörtüsü serbest

Yeni düzenlemeyi içeren “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemede daha önceki maddede yer alan ‘başı açık’ olma zorunluluğuna ilişkin ifade kaldırıldı.

Yeni maddede şöyle deniliyor: ‘Okullarda yüzü açık bulunur; siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, piercing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) okul içinde baş açık bulunur.’ 

Mescid kararı

İlgili madde şöyle: “Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekan ayrılabilir.”

İkili eğitim kararı

Resmi Gazete’de 26 Temmuz’da yayımlanan aynı yönetmelikte ‘tam gün’ kavramı kaldırılarak tam gün eğitimden vazgeçildi. Yönetmeliğe “50’şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır” hükmü konuldu. 

Dersane adı çıkarıldı

5 Temmuz’daki Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ‘dershane’ ismi de tamamen kaldırıldı. Bakanlık daha önce 1 Eylül 2015’te dershanelerin kapatılacağını açıklamıştı.

Özel okula teşvik

Aynı yönetmelikle yapılan bir başka değişiklikle okulöncesi eğitim için 2500, ilkokul için 3 bin, orta ve lise öğrencileri için 3500 TL destek verilecek. Yönetmelik maddesi şöyle: “Her yıl temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için (Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.”

200 puanla ara sınıfa

13 Eylül Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ de sessiz sedasız yürürlüğe girdi. Buna göre önemli liselerin ara sınıflarında kontenjan boşluğu olduğu takdirde taban puana bakılmaksızın başvuran öğrenciler arasında puan sıralaması yapılarak öğrenciler kabul edilecek. Bu da yüksek puanlı okullarda ara sınıflarda eğitim gören öğrencilerle bu şekilde kayıt yaptıracaklar arasında puan uçurumuna neden olabilecek.

7 bin müdür gitti

Aynı kurumda 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevlerine son verildi. Veli, öğrenci, öğretmen ve şube müdürlerinin etkin olduğu yeni bir değerlendirme sistemi getirilerek, 75 puan ve üstü alan müdürlerin görevlerine devamı sağlandı. Bu puanı alamayanların görevine son verildi.

Müdür yardımcılarını müdürlerin seçmesine yönelik düzenleme yapıldı. Türkiye genelindeki 23 bin 412 okul müdüründen 7 bini ilçe ve il milli eğitim ve okul komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 75 puanın altında kaldığı için görevlerini kaybetti. Bu müdürlerin yerine, yapılacak yeni görevlendirmeler kasım ayı ortasına kadar tamamlanacak. Ancak, yeni müdürlerin kendi ekibini kurma hakkı olduğu için mevcut müdür yardımcılarını değiştirme yetkisi var. MEB’den alınan verilere göre, Türkiye genelinde 5498 müdür başyardımcısı, 37 bin 295 de müdür yardımcısı var. Yani 42 bin 793 müdür yardımcısı her an koltuklarını terk edebilir. Yaklaşık 43 bin müdür yardımcısının tamamı değişecek olursa, yerine yapılacak görevlendirmeler öğretmenlerden seçilecek. Müdür yardımcısı olacak öğretmenler de sınıflarını bırakacağı için bu durum da öğrencileri etkileyecek. Dersler boş geçecek.

Öğretmene rotasyon

Torba kanunla öğretmenlere rotasyonun da önü açıldı. Rotasyonun bir okulda 10 yılını dolduran öğretmenleri kapsayacağı iddia ediliyor. Bakanlık açıklamasa da, eğitim sendikalarına göre 800 bini aşkın öğretmenden 400 bini rotasyondan etkilenecek. Yönetmelik henüz yayımlanmadığı için ayrıntılar netleşmedi.

Seçmeli derslere not

23 Ocak ve 27 Ocak’ta ortaöğretim kurumlarının ‘haftalık ders çizelgeleri’ değişti. Buna göre matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin ders saatleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında arttırıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, bütün ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak dersler arasında yer alan yabancı dil, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar derslerini bazı sınıflar için kaldırdı.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Özürsüz devamsızlık ortaöğretim kurumlarında 10 güne indirildi. Liselere kayıt, eylül ayı boyunca her hafta nakil yapılması yoluyla okul kontenjanlarının tam kullanılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Özel eğitim gerektiren öğrencilere fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki okullara her şubede en fazla 2 öğrenci olacak şekilde kayıt hakkı verildi.

Bakanlık müfettişleri ile eğitim denetmenleri maarif müfettişleri unvanıyla birleştirildi.Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının tamamını denetlemekle görevlendirildiler.

Öğretmenlerin ders denetimi sona erdi, müfettişler kurum denetimi yapacak.

Ortaokul ve bazı liselerdeki haftalık ders saatleri yeniden düzenlendi. Ortaokul ve bazı lise türlerindeki sınıflara göre haftalık 35, 36, 37 saat olan farklılık giderildi ve 35 olarak düzeltildi.

Meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenciler, gidecek bir okul bulduğu için rahat bir nefes alsa da asıl sorunu 9 ve 10’uncu sınıf sonunda yaşayacaklar. Çünkü yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, tüm liselerde dersler ortak. Meslek liseleri ise alan seçimini 9’uncu sınıf, dal seçimini de 10’uncu sınıf sonunda yapacak. Fakat isteyen istediği bölüme gidemeyecek. Öğrencinin ders başarısına, sağlık durumuna, not ortalamasına vs bakılacak. Kriterler tutmazsa öğrenci istese de o bölüme gidemeyecek. Hatta şartlar sağlansa bile bölüm kontenjanı uygun değilse öğrenci başka okul veya bölüme gidebilecek.

Kaynak: Hürriyet